Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Việt Hùng, Kiểm sát viên VKSND tối cao; đồng chí Lê Tiến, Kiểm sát viên VKSND tối cao, Vụ trưởng Vụ 10 cùng toàn thể Lãnh đạo, cán bộ, công chức trong đơn vị.

Theo Báo cáo kết quả công tác năm 2022, trong thời qua, với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của tập thể Lãnh đạo Vụ 10 về triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Quốc hội về công tác tư pháp và các Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao, đơn vị đã tích cực triển khai, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nên kết quả công tác đạt và vượt các chỉ tiêu được giao.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh Hội nghị.

Cụ thể: 100% nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 theo Chỉ thị và Kế hoạch công tác năm, đơn vị đã hoàn thành, việc ban hành kháng nghị, thông báo rút kinh nghiệm đều đạt và vượt. Đơn vị đã ban hành 8 thông báo rút kinh nghiệm đạt, vượt 100% theo chỉ tiêu của Ngành; chất lượng kháng nghị đạt 76,2%, vượt 1,2% chỉ tiêu Quốc hội giao; tỷ lệ giải quyết đơn đạt 88,8% và vượt  28,8% chỉ tiêu theo yêu cầu của Quốc hội.

Bên cạnh đó, Vụ 10 cũng luôn quan tâm đến công tác hướng dẫn, trả lời thỉnh thị, chủ động xây dựng các hướng dẫn và phối hợp với Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học trả lời thỉnh thị VKSND cấp dưới đúng quy định. Ngay sau khi nhận được các văn bản thỉnh thị của VKSND cấp dưới hoặc văn bản của Vụ 14 về phối hợp trả lời thỉnh thị, Lãnh đạo Vụ đã phân công các phòng nghiệp vụ chuyên sâu để nghiên cứu, tham mưu hướng dẫn trả lời. Qua đó, góp phần tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc, tạo sự thống nhất trong quan điểm giải quyết vụ việc, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của đơn vị.

Đơn vị đã chủ trì xây dựng 3 văn bản hướng dẫn nghiệp vụ, trả lời thỉnh thị, gồm: Hướng dẫn một số nội dung kiểm sát việc giải quyết vụ án kinh doanh, thương mại về tranh chấp hợp đồng tín dụng; Hướng dẫn một số nội dung nhằm phát hiện vi phạm pháp luật trong quá trình giải quyết vụ án hành chính để ban hành kháng nghị phúc thẩm; Hướng dẫn một số nội dung cơ bản trong công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án tranh chấp lao động cá nhân.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh HQ

Công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật của Vụ 10 và Viện kiểm sát các cấp nhìn chung đảm bảo được yêu cầu chuyên môn về chất lượng kiểm sát việc giải quyết của Tòa án. Phát hiện kịp thời và có những kiến nghị chính xác đối với vi phạm trong giải quyết vụ việc của Tòa án các cấp, góp phần hạn chế vi phạm trong áp dụng pháp luật và vi phạm trong thực hiện quy định về thời hạn giải quyết vụ, việc. Công chức thuộc khâu công tác này đã nâng cao ý thức trách nhiệm khi thực hiện các hoạt động nghiệp vụ, bảo đảm đúng các quy định của pháp luật.

leftcenterrightdel
  Đồng chí Lê Tiến, Vụ trưởng Vụ 10 điều hành phần tham luận tại Hội nghị. Ảnh HQ

Đơn vị tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng tỷ lệ giải quyết, khắc phục tồn đọng đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm; rà soát, phân loại giải quyết theo đúng thẩm quyền của VKSND tối cao; phân loại, xử lý, giải quyết 100% đơn, văn bản đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm, ưu tiên giải quyết những đơn sắp hết thời hiệu nhằm giảm số đơn tồn, phản ánh thực chất  tỷ lệ giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm.

Đối với Viện kiểm sát cấp dưới, công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, kinh doanh, thương mại, lao động nhìn chung đáp ứng yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ. Phát hiện kịp thời vi phạm và kiến nghị đối với vi phạm trong giải quyết vụ việc của Tòa án các cấp, kiến nghị đều được Tòa án chấp nhận, từ đó góp phần đảm bảo cho việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật của Tòa án có căn cứ, đúng pháp luật. Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, chuyên viên thuộc khâu công tác này đã nâng cao ý thức trách nhiệm khi thực hiện các hoạt động nghiệp vụ, triệt để tuân thủ đúng các quy định của pháp luật...

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Việt Hùng, Kiểm sát viên VKSND tối cao phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được của Vụ 10 trong năm 2022. Đồng thời, chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như sau: Trong hoạt động của Chi bộ, cần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động chuyên môn của đơn vị, xây dựng Nghị quyết của Chi bộ, trong đó cụ thể hoá các nội dung lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Đối với công tác đào tạo, Vụ 10 cần phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Ngành mở các lớp tập huấn, mời chuyên gia đến giảng dạy, chia sẻ kinh nghiệm để nâng cao kỹ năng, trình độ nghiệp vụ cho cán bộ, Kiểm sát viên trong đơn vị, ngoài ra, cần chú trọng tự đào tạo, đào tạo tại chỗ.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao trao Cờ thi đua ngành KSND cho tập thể Vụ 10

Tuy nhiên, đồng chí Nguyễn Duy Giảng cũng yêu cầu đơn vị cần nhìn nhận, đánh giá thẳng thắn một số tồn tại, hạn chế và có giải pháp khắc phục trong năm 2023 và thời gian tới.

Cơ bản đồng tình với phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2023 được đơn vị đề ra, đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Duy Giảng yêu cầu lãnh đạo Vụ 10 tiếp tục đề cao vai trò nêu gương, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao hơn nữa trình độ, năng lực, bản lĩnh cho đội ngũ công chức, Kiểm sát viên trong thực thi nhiệm vụ.

Tiếp tục tăng cường công tác kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm các vụ án hành chính, vụ việc dân sự. Ban hành hướng dẫn một số nội dung về hoạt động kiểm sát việc giải quyết các vụ án kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài.

Phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Tòa án và các cơ quan liên quan trong công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình giải quyết.

Bên cạnh đó, Vụ 10 cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, công tác quản lý đơn, án trong lĩnh vực kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật.

Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao mong muốn, với sự đoàn kết, tinh thần trách nhiệm cao, Vụ 10 sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao trao Cờ thi đua dẫn đầu khối tặng Phòng 1, Vụ 10 VKSND tối cao.

Mặt khác, đơn vị cần bám sát các nội dung trong Chỉ thị công tác của Ngành, nhiệm vụ trọng tâm công tác của cơ quan VKSND tối cao, của đơn vị nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao đã trao Cờ thi đua ngành KSND cho tập thể Vụ 10, cùng các danh hiệu Chiến sĩ thi đua Ngành, Chiến sĩ thi đua cơ sở cho các cá nhân thuộc Vụ 10, VKSND tối cao.

 

Minh Hiếu