Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Kim Sáu, Vụ trưởng Vụ 11; các đồng chí  Phó Vụ trưởng Vụ 11, toàn thể  cán bộ, công chức, viên chức thuộc Vụ 11,  VKSND tối cao.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị.

Báo cáo tổng kết công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2022 đã nêu bật những kết quả thực hiện xuất sắc nhiệm vụ được giao và vượt nhiều chỉ tiêu công tác năm qua.

Về công tác chỉ đạo, điều hành, thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, của Quốc hội về những nhiệm vụ liên quan đến ngành KSND, Chỉ thị, Kế hoạch của Viện trưởng VKSND tối cao,  Lãnh đạo Vụ 11 và Chi ủy đã đổi mới lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo, điều hành trong đơn vị.

Cụ thể, phân công nhiệm vụ đối với công chức, có sự điều chỉnh kịp thời cho phù hợp với thực tế, phát huy được tính tự giác của mỗi cá nhân và khuyến khích sự phối hợp trong công tác giữa các cá nhân, tập thể trong đơn vị nhằm bảo đảm thực hiện tốt phương châm “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả”  để hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra.

Lãnh đạo Vụ 11 và Chi ủy duy trì giao ban công tác tuần, tháng, quý để quán triệt, nắm tiến độ và triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn, nhằm bám sát tiến độ, chất lượng công tác nghiệp vụ để đôn đốc thực hiện, đạt chất lượng, hiệu quả đã đề ra.

Các đồng chí Lãnh đạo Vụ 11 chủ động, thường xuyên họp với các Phòng nghiệp vụ được phân công phụ trách để nghe báo cáo, đề xuất giải quyết các vụ việc phức tạp, có quan điểm khác nhau giữa công chức được phân công nghiên cứu hồ sơ, tài liệu với lãnh đạo Phòng, Lãnh đạo Vụ hoặc vụ việc có quan điểm khác nhau giữa các cơ quan tư pháp; kịp thời báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Viện trưởng phụ trách về đường lối giải quyết đối với những vụ việc có tính chất phức tạp. Kết quả, tất cả các vụ việc đều đạt được sự thống nhất và đồng thuận trong nhận thức và áp dụng pháp luật để xử lý.

Lãnh đạo Vụ 11 phối hợp chặt chẽ với Chi ủy, Ban Chấp hành Công đoàn đơn vị tổ chức thực hiện có hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở, bảo đảm sự đoàn kết trong tập thể lãnh đạo và toàn đơn vị. Đồng thời, rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng công tác; thường xuyên quán triệt công chức trong đơn vị thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05/CT-VKSTC-TTr ngày 31/3/2014 của Viện trưởng VKSND tối cao về tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ, trật tự nội vụ trong ngành KSND và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của công chức, Kiểm sát viên.

Thực hiện tốt Quy chế phối hợp với liên ngành để kịp thời tháo gỡ những vụ, việc có khó khăn, vướng mắc, phức tạp kéo dài; với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc giám sát thi hành án dân sự.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao trao Cờ thi đua của ngành KSND tặng Vụ 11. 

Theo báo cáo, năm 2022, trong bối cảnh những tháng đầu năm đại dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến nhiều mặt của đời sống; kinh tế - xã hội bị ảnh hưởng bởi tình hình thế giới phức tạp, lạm phát trên toàn cầu, giá cả hàng hóa, nguyên vật liệu đầu vào tăng nên việc tổ chức THADS gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao, thích ứng an toàn, phục hồi phát triển của Chính phủ, sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị, sự nỗ lực, quyết tâm của hệ thống THADS nên công tác THADS về cơ bản đã đạt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Theo đó, tỷ lệ đã đạt được 82,50% về việc (tăng 6,67% so với năm 2021) và 45,42% về tiền (tăng 14,21% so với năm 2021) trên tổng số việc, số tiền có điều kiện thi hành; thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế  được 15.989 tỉ đồng (tăng hơn 11.895 tỉ đồng so với năm 2021). Kết quả đã tiến sát với chỉ tiêu của Quốc hội đề ra.

Đạt được kết quả nêu trên, nguyên nhân chính là sự nỗ lực của Cơ quan Toà án trong chuyển giao bản án, quyết định đến cơ quan THADS cơ bản đúng thời gian, kịp thời giải thích hoặc trả lời vướng mắc trong quá trình thực thi bản án, quyết định; Cơ quan THADS kịp thời ra quyết định thi hành án, tiến hành xác minh, tổ chức thi hành theo quy định của pháp luật; các cơ quan, tổ chức được xác minh về thi hành án đã có văn bản trả lời cơ quan THADS đúng hạn; ý thức chấp hành pháp luật của các cơ quan, tổ chức và công dân đã được nâng lên góp phần đẩy nhanh tiến độ công tác THADS, nhiều vụ việc không phải áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án. Đặc biệt, có sự nỗ lực của Kiểm sát viên, VKSND các cấp trong thực hiện nhiệm vụ kiểm sát và phối hợp kịp thời với cơ quan THADS các cấp trong THADS, hành chính.

Qua thực hiện chức năng kiểm sát THADS, hành chính (thường xuyên và trực tiếp kiểm sát), đã xác định được một số dạng vi phạm của cơ quan THADS, của cơ quan, tổ chức có liên quan.

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Kim Sáu, Vụ trưởng Vụ 11 trao tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở đối với 3 cá nhân. 

Về công tác kiểm sát THADS, hành chính của VKSND cấp dưới, Vụ 11 nêu rõ, ngay từ đầu năm, thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của ngành KSND năm 2022 và Hướng dẫn số 02/HD-VKSTC của Vụ 11 về công tác kiểm sát THADS, hành chính năm 2022, VKSND cấp tỉnh đã nghiêm túc xây dựng Hướng dẫn công tác kiểm sát THADS, hành chính để triển khai tới VKSND cấp huyện nhằm đảm bảo thực hiện đầy đủ các chỉ tiêu nghiệp vụ do VKSND tối cao đề ra, quy định cụ thể nhiệm vụ, thời gian hoàn thành.

Lãnh đạo VKSND cấp tỉnh thường xuyên theo dõi, chỉ đạo VKSND cấp huyện; luôn quan tâm, đôn đốc Kiểm sát viên, công chức làm công tác kiểm sát THADS, hành chính, phấn đấu hoàn thành kế hoạch, chỉ tiêu nghiệp vụ đã đề ra. Bên cạnh đó, đã phối hợp thường xuyên với Cơ quan THADS, các cơ quan, đơn vị có liên quan và cấp ủy tại địa phương để giải quyết các vụ việc phức tạp, vướng mắc, góp phần ổn định chính trị - xã hội tại địa phương.

Ngoài ra, đã chú trọng việc trả lời thỉnh thị, ban hành thông báo rút kinh nghiệm, kiểm tra nghiệp vụ với VKSND cấp huyện; VKSND hai cấp đã mở các sổ sách thụ lý đúng yêu cầu, lập hồ sơ kiểm sát đầy đủ. Hầu hết VKSND cấp tỉnh đã đạt chỉ tiêu đề ra trong hoạt động trực tiếp kiểm sát, kiến nghị, kháng nghị, kiểm sát xác minh việc chưa có điều kiện thi hành án... Kết quả công tác kiểm sát THADS, hành chính của VKS các cấp vì thế đạt được chỉ tiêu nghiệp vụ cơ bản của Ngành và đáp ứng yêu cầu của Quốc hội. 

Về hoạt động kiểm sát đối với các Văn phòng Thừa Phát Lại: Tính đến thời điểm báo cáo, các đơn vị có Văn phòng Thừa Phát Lại thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, qua kiểm sát, chưa phát hiện vi phạm.

Với quyết tâm và chủ động triển khai công tác, chú trọng và thực hiện nghiêm túc các nội dung trọng tâm nêu trong Chỉ thị công tác của Viện trưởng VKSND tối cao, Chương trình công tác năm 2022 của đơn vị đã đề ra, Vụ 11 đã hoàn thành tốt nhiều nhiệm vụ như: Vượt mức 5/8 chỉ tiêu công tác; Đạt mức 3/8 chỉ tiêu công tác (100%); Hoàn thành xuất sắc cả 8 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có 2 nhiệm vụ đột phá của năm công tác 2022.

leftcenterrightdel
Vụ trưởng Vụ 11 Nguyễn Kim Sáu trao Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua khối tặng Phòng 3. 

Tại Hội nghị, Vụ 11 nêu phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2023. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo điều hành và hoạt động của Vụ theo phương châm của Lãnh đạo VKSND tối cao “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả”, phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu và nâng cao trách nhiệm của công chức, Kiểm sát viên thực hiện khâu công tác kiểm sát THADS, hành chính.

Triển khai, thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ công tác kiểm sát THADS ; chú trọng kiểm sát đối với việc THADS về thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo;

Chỉ đạo, hướng dẫn toàn Ngành thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, quyền hạn luật định để nâng cao vai trò của VKSND trong công tác kiểm sát thi hành án hành chính, đặc biệt đối với việc thi hành án hành chính có người phải thi hành án là UBND và Chủ tịch UBND các cấp; tổng hợp ban hành kiến nghị đối với Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, tổ chức thi hành dứt điểm các bản án về hành chính còn tồn đọng.

Kiểm sát chặt chẽ việc xác minh điều kiện thi hành án, phân loại việc chưa có điều kiện thi hành án, tăng cường trực tiếp xác minh điều kiện thi hành án; Kiểm sát chặt chẽ hoạt động thẩm định giá, bán đấu giá tài sản thi hành án.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc trực tiếp kiểm sát, tăng cường trực tiếp kiểm sát đột xuất theo vụ việc về THADS có khiếu nại kéo dài; các vụ việc Đài, báo chí phản ánh; các việc liên quan đến đơn do Đại biểu Quốc hội, các ban của Đảng chuyển đến.

Hoàn thiện và báo cáo nghiệm thu Đề tài cấp bộ “Kiểm sát thi hành án hành chính - Những vấn đề lý luận và thực tiễn” giai đoạn 2.

Năm 2023, Vụ 11 lựa chọn khâu công tác đột phá trong các nhiệm vụ trọng tâm: Rà soát, kiểm sát chặt chẽ việc xác minh điều kiện THA, phân loại việc chưa có điều kiện THA; tăng cường trực tiếp xác minh điều kiện THA và kiên quyết kiến nghị, kháng nghị đối với cơ quan có thẩm quyền khi xác định có vi phạm trong xác minh điều kiện thi hành án và ra quyết định chưa có điều kiện thi hành án.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc trực tiếp kiểm sát; tăng cường trực tiếp kiểm sát đột xuất theo vụ việc về THADS có khiếu nại kéo dài; các vụ việc Đài, báo chí phản ánh; các việc liên quan đến đơn do Đại biểu Quốc hội, các ban của Đảng chuyển đến.

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao ghi nhận Vụ 11 đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác và vượt nhiều chỉ tiêu được giao. 

Tại Hội nghị, sau khi nghe ý kiến phát biểu tham luận của lãnh đạo đơn vị và lãnh đạo cấp phòng thuộc Vụ 11, đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao đã phát biểu kết luận Hội nghị.

Theo đó, đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Duy Giảng biểu dương, ghi nhận những kết quả tích cực mà Vụ 11 đạt được. Vụ 11 đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác và vượt nhiều chỉ tiêu được giao trong năm 2022.

Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao cũng đánh giá cao sự quyết tâm, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của lãnh đạo, cán bộ Vụ 11 trong quá trình tổ chức, thực hiện nhiệm vụ. Nhiều vụ việc, nhiệm vụ được Vụ 11 bám sát, đảm bảo tiến độ. Kết quả Vụ 11 được nhận Cờ thi đua của ngành KSND  vì những thành tích xuất sắc năm 2022.

Về triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023, đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao đồng tình với phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 được đơn vị đưa ra rất toàn diện, đầy đủ các mặt công tác. Tuy nhiên, đồng chí Nguyễn Duy Giảng cũng bổ sung, lưu ý  Vụ 11 tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo của Đảng. Chi bộ lãnh đạo bằng Nghị quyết chứ không phải chỉ ngồi họp với nhau. Chúng ta phải phân định rõ vai trò của Bí thư chi bộ và lãnh đạo Vụ.

Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao đề nghị, ngay từ đầu năm, Vụ 11 có thể ra một Nghị quyết chung của chi bộ về hoạt động nghiệp vụ, chuyên môn. Như thế mới thể hiện được vai trò lãnh đạo của Chi bộ, sự lãnh đạo toàn diện của Đảng.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Kim Sáu, Vụ trưởng Vụ 11 tiếp thu, lĩnh hội ý kiến chỉ đạo của Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Duy Giảng. 

Đối với công tác chỉ đạo địa phương, Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Duy Giảng chỉ ra còn nhiều bất cập, do đó, Vụ 11 cần tăng cường hơn nữa quản lý, chỉ đạo đối với VKSND địa phương. Chúng ta cần khắc phục mọi khó khăn, khuyến khích những sáng kiến, cách làm hay, sáng tạo để cân bằng công việc, nhiệm vụ tại đơn vị và công tác quản lý, chỉ đạo đối với VKSND địa phương. Qua đó đánh giá được tình hình và kịp thời chấn chỉnh những địa phương còn yếu kém.

Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Duy Giảng cũng lưu ý Vụ 11 về kiểm sát thi hành án hành chính cần nâng cao hơn nữa chất lượng kiến nghị. Đối với những kiến nghị không được chấp nhận cần phải làm rõ, vì sao không được chấp nhận.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao đã trao Cờ thi đua của ngành KSND tặng tập thể Vụ 11 do đạt những thành tích xuất sắc trong công tác năm 2022..

Vũ Phương