leftcenterrightdel
 Đoàn kiểm sát VKSQS Khu vực 43 làm việc cùng Cơ quan Điều tra hình sự Khu vực 3.

Làm việc với Đoàn kiểm sát, đồng chí Thiếu tá Bùi Ngọc Quân - Phó Thủ trưởng Cơ quan Điều tra hình sự Khu vực 3 trình bày báo cáo về công tác tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ thuộc Cơ quan điều tra hình sự khu vực 3, nội dung báo cáo đồng chí đã tập trung đánh giá những kết quả đạt được cũng như nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. 

leftcenterrightdel
 Cơ quan Điều tra hình sự Khu vực 3 làm việc với Đoàn kiểm sát tại buổi kiểm sát trực tiếp.

Trên cơ sở nội dung báo cáo của Cơ quan điều tra hình sự khu vực 3. Đoàn kiểm sát đã trực tiếp nghiên cứu báo cáo, văn bản, tài liệu và hệ thống sổ sách theo dõi, hồ sơ liên quan đến công tác quản lý, giáo dục và thực hiện chế độ đối với người bị tạm giữ, tạm giam; kiểm sát trực tiếp buồng tạm giữ, tạm giam.

Qua quá trình kiểm sát, kết quả cho thấy Cơ quan điều tra hình sự khu vực 3 đã thực hiện tốt công tác Nhà tạm giữ,  hệ thống sổ sách đầy đủ; Buồng tạm giữ, tạm giam được vệ sinh sạch sẽ, đảm bảo đúng quy định của Luật thi hành tạm giữ, tạm giam 2015. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được Cơ quan điều tra hình sự khu vực 3 vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục trong thời gian tới như: Cơ sở Nhà tạm giữ đã xuống cấp không đảm bảo điều kiện để tạm giữ, tạm giam. Cán bộ phụ trách Nhà tạm giữ kiến thức chuyên môn còn hạn chế.

leftcenterrightdel
 Đoàn kiểm sát kiểm tra toàn bộ Buồng tạm giữ, tạm giam.

Kết thúc quá trình kiểm sát, đồng chí Trưởng đoàn đã tiến hành kết luận sơ bộ và đề nghị Cơ quan Điều tra hình sự Khu vực 3 cần tiếp tục thực hiện tốt và phát huy hơn nữa nhưng ưu điểm, kết quả đạt được trong thời gian vừa qua. Bên cạnh đó, cần khắc phục những tồn tại, thiếu sót mà Đoàn kiểm sát đã chỉ ra trực tiếp trong quá trình kiểm sát.

Thay mặt Cơ quan điều tra đồng chí Thiếu tá Bùi Ngọc Quân - Phó Thủ trưởng Cơ quan Điều tra hình sự Khu vực 3 đã phát biểu tiếp thu ý kiến kết luận của Đoàn kiểm sát, đồng thời tiếp tục phát huy hơn nữa công tác tổ chức, chỉ đạo thực hiện trong công tác tạm giữ, tạm giam trong thời gian tới./.

Nguyễn Văn Thành