leftcenterrightdel
 VKSQS KV43 phối hợp lên lớp giảng dạy bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh.

Đối tượng tham gia khóa học là cán bộ thuộc phòng, ban một số sở, ngành của tỉnh, các huyện, thành phố và lãnh đạo một số xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh Quảng Bình.

Khóa học do Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh Quảng Bình tổ chức, lớp học diễn ra trong thời gian 13 ngày, với nội dung bao gồm nghiên cứu, học tập chính trị và thực hành một số kiến thức quân sự cơ bản.

Trong đó, VKSQS KV43 tham gia lên lớp giảng dạy 4 giờ/ 110 lượt người, truyền đạt chuyên đề về nội dung cơ bản của các Luật: Luật Quốc phòng, Luật An ninh quốc gia, Luật An ninh mạng, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh, Luật Dân quân tự vệ, Luật Lực lượng dự bị động viên, Luật Biên giới quốc gia, Luật Biển Việt Nam.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh lớp học.

Thông qua nội lên lớp giúp các học viên cập nhật và nắm vững các quy định của pháp luật về quốc phòng, an ninh, có ý nghĩa quan trọng trong công tác giáo dục quốc phòng ở các ban, ngành, địa phương; làm cơ sở nghiên cứu, vận dụng trong tham mưu, đề xuất theo phạm vi, chức năng, nhiệm vụ được giao; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng an ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới./.

Hiếu Trung