Thực hiện công tác chống dịch COVID-19 theo Nghị quyết của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, Quyết UBND TP Đà Nẵng và Chỉ thị số 05-CT/UBND ngày 30/7/2021 của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, Viện trưởng VKSND Đà Nẵng chỉ đạo hai cấp hai cấp của đơn vị thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch theo quy định của thành phố. Đồng thời triển khai kích hoạt phương án, kịch bản làm việc trong tình hình mới.

leftcenterrightdel
 VKSND TP Đà Nẵng quán triệt thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch theo quy định của thành phố. Đồng thời triển khai kích hoạt phương án, kịch bản làm việc trong tình hình mới. Ảnh: Văn Hưng

Theo đó, từ 8 giờ 16/8/2021 đến 8 ngày 23/8/2021, công chức và người lao động thuộc hai cấp Kiểm sát TP Đà Nẵng quán triệt và thực hiện hiện nghiêm túc Quyết định số 2788/QĐ-UBND ngày 14/8/2021 của UBND TP Đà Nẵng về bổ sung và điều chỉnh một số biện pháp cấp bách để phòng, chống COVID-19 theo Chỉ thị số 05-CT/UBND ngày 30/7/2021 của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.

Lãnh đạo VKSND TP Đà Nẵng yêu cầu mọi công chức và người lao động hai cấp Kiểm sát TP Đà Nẵng không được ra khỏi nhà, “ai ở đâu ở đó”, không được di chuyển đi lại ngoài đường; thực hiện cách ly tuyệt đối gia đình cách ly với gia đình; người ngoài thành phố không được vào trong thành phố, người trong thành phố không được di chuyển ra ngoài thành phố (trừ công chức và người lao động thực hiện công vụ tại cơ quan).

leftcenterrightdel
 Từ 8h ngày 16/8 đến 8h ngày 23/8 dừng tất cả các hoạt động trên địa bàn TP Đà Nẵng, thực hiện nghiêm nguyên tắc “ai ở đâu ở đó”...Ảnh: XN

Các Trưởng đơn vị cấp Phòng và Viện trưởng VKSND quận, huyện kích hoạt phương án, kịch bản về phân công công chức và người lao động làm việc tại cơ quan, làm việc từ xa trong điều kiện thực hiện quyết định chống dịch của thành phố. Hai cấp Kiểm sát giảm tối đa số lượng người làm việc tại trụ sở, chỉ cử người ở lại làm những công việc thật sự cần thiết để bảo đảm thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành, phối hợp chặt chẽ, kịp thời với các cơ quan chức năng đấu tranh phòng chống tội phạm xảy ra tại địa phương, nhất là các tội phạm liên quan đến công tác phòng, chống COVID-19 theo Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao.

Viện trưởng các VKSND quận, huyện chủ động trong bố trí Kiểm sát viên làm việc tại cơ quan nhằm đảm bảo công tác chuyên môn nghiệp vụ cấp bách và công tác xử lý tội phạm liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn, đồng thời bảo đảm an toàn công chức trong phòng, chống COVID -19 tại đơn vị. Viện trưởng VKSND quận, huyện phải đảm bảo tổ chức “3 tại chỗ” (làm việc tại chỗ - ăn uống tại chỗ - nghỉ ngơi tại chỗ).

Các đơn vị, công chức làm việc từ xa thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống COVID-19 của chính quyền địa phương, đồng thời hoàn thành các nhiệm vụ được Thủ trưởng đơn vị giao theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Thủ trưởng các đơn vị phải giao việc cụ thể cho công chức làm từ xa và có kiểm tra kết quả công việc, bảo đảm hoàn thành công việc theo chức trách, nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel
 Công an huyện Hòa Vang ra quân thực hiện nhiệm vụ trong sáng ngày 16/8. Ảnh: X.N

Trước đó, TP Đà Nẵng có quyết định thống nhất từ 8h ngày 16/8 đến 8h ngày 23/8 dừng tất cả các hoạt động trên địa bàn thành phố, thực hiện nghiêm nguyên tắc “ai ở đâu ở đó”, người dân không được ra khỏi nhà, cách ly tuyệt đối nhà với nhà để chống dịch. 

Cơ quan, công sở, đơn vị giảm tối đa số lượng người làm việc tại trụ sở, chỉ cử người ở lại làm những công việc thật sự cần thiết (trừ các lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch), các doanh nghiệp sản xuất tại các khu công nghiệp và khu công nghệ cao được phép hoạt động và chỉ được tối đa 30% số lượng người lao động tại đơn vị. Tất cả các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phải đảm bảo tổ chức “3 tại chỗ” (làm việc tại chỗ - ăn uống tại chỗ - nghỉ ngơi tại chỗ)…

Xuân Nha