leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Quang Khải, Trưởng phòng 8 VKSND tỉnh thông qua báo cáo.

Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Võ Văn Ri, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh, đồng chí Đỗ Đình Gần, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng ban pháp chế HĐND tỉnh, đồng chí Lê Thị Lệ Uyên, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, đại diện lãnh đạo Phòng PC10, Thanh tra Công an tỉnh, lãnh đạo và công chức VKSND hai cấp tỉnh Vĩnh Long

Tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Quang Khải, Trưởng phòng 8 VKSND tỉnh đã thông qua báo cáo kết quả việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong công tác kiểm sát THA hình sự tại cộng đồng năm 2023.

leftcenterrightdel
 Đại biểu tham gia thảo luận tại Hội nghị.

Kết quả đạt được, VKSND hai cấp đã trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật 81 cuộc/81 lượt UBND các xã, phường, thị trấn; Kiểm sát hồ sơ và tham gia phiên họp, VKSND cấp huyện đề nghị và được Tòa án cùng cấp thống nhất quan điểm rút ngắn thời gian thử thách đối với án treo 59 hồ sơ và xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ 29 hồ sơ do Cơ quan THA hình sự Công an cấp huyện đề nghị.

Đã ký ban hành 1 kháng nghị, 4 kiến nghị bằng văn bản và 8 kiến nghị trong kết luận yêu cầu Cơ quan THA hình sự hai cấp, TAND cấp huyện và UBND cấp xã chấn chỉnh, khắc phục những vi phạm, hạn chế trong quá trình thực hiện. Các kiến nghị, kháng nghị được các cơ quan chấp nhận.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Đỗ Đình Gần, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, đại diện Ban pháp chế HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQVN tỉnh đánh giá rất cao kết quả công tác trọng tâm về thi hành án hình sự tại cộng đồng; ngành kiểm sát Vĩnh Long đã thực hiện tốt công tác kiểm sát việc tuân theo pháp luật của các cơ quan, người có thẩm quyền và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan trong công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng.

Đề nghị thời gian tới ngành Kiểm sát Vĩnh Long tiếp tục phối hợp tốt với các cấp, các ngành chức năng thực hiện thường xuyên, chặt chẽ, nghiêm túc, hiệu quả theo quy định của pháp luật trên cơ sở nhiệm vụ, quyền hạn của ngành; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và đồng thời xử lý, phòng ngừa vi phạm trong thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác THA hình sự tại cộng đồng.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Võ Văn Ri, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Ri, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh đánh giá cao công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long trong thời gian qua. Để công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đi vào nề nếp, chất lượng ngày càng cao, đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tỉnh đề nghị Kiểm sát viên, Công an, cán bộ làm công tác thi hành án hình sự tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt Luật Thi hành án hình sự năm 2019 và các quy định pháp luật khác có liên quan; làm tốt công tác tư tưởng, giáo dục pháp luật.

Đề nghị Phòng 8 VKSND tỉnh và các VKSND cấp huyện cần tăng cường và nâng cao trách nhiệm phối hợp trong công tác kiểm sát THA hình sự để đảm bảo thực hiện kiểm sát chặt chẽ các Bản án hình sự đã có hiệu lực pháp luật, các Quyết định thi hành án hình sự của Tòa án; đảm bảo cho hoạt động THA hình sự tại địa phương được thực hiện nghiêm chỉnh và đúng quy định của pháp luật, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa trong thời gian tới.

Thành Dũng - Lê Thứ