Qua công tác kiểm sát, Đoàn nhận thấy đơn vị đã đạt được 1 số kết quả nổi bật như tham mưu Giám đốc Công an tỉnh trong việc ban hành 19 văn bản về thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý, chỉ đạo, điều hành công tác thi hành án hình sự trên địa bàn đúng theo quy định tại Điều 14 Luật Thi hành án hình sự, đặc biệt là Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 13/3/2023 về “Tăng cường phối hợp thực hiện, nâng cao hiệu quả công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng”.

Đơn vị đã trực tiếp kiểm tra, hướng dẫn công tác nghiệp vụ cho 9/9 Cơ quan thi hành án hình sự cấp huyện. Qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án hình sự, chủ yếu là thi hành án hình sự tại cộng đồng.

leftcenterrightdel
 Hình ảnh tại buổi kiểm sát.

Công tác kiểm tra hồ sơ người chấp hành án phạt tù để đề nghị Cục C10 Bộ Công an đưa đi chấp hành án tại Trại tạm giam Công an tỉnh, Nhà tạm giữ Công an cấp huyện đúng quy định tại khoản 2 Điều 195 Luật Thi hành án hình sự (án phạt dưới 5 năm, không nghiện ma túy, trên 18 tuổi, không mắc bệnh truyền nhiễm), không vượt quá 15% tổng số người bị tạm giữ, người bị tạm giam tại cơ sở giam giữ. Công tác cấp giấy chứng nhận chấp hành xong án phạt tù; chấp hành xong án phạt của Cơ quan thi hành án hình sự Công an hai cấp cơ bản kịp thời, đầy đủ, bảo đảm quy định của pháp luật.

Tuy vậy, Đoàn kiểm sát đã kiến nghị Thủ trưởng Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh lưu ý chỉ đạo Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện thực hiện việc trang cấp điện thoại cố định tại các Nhà tạm giữ để phạm nhân chấp hành án phạt tù được thực hiện quyền gọi điện thoại cho người thân. Nâng cấp, sửa chữa bếp ăn phục vụ người bị tạm giữ, người bị tạm giam để đảm bảo an toàn thực phẩm; niêm yết nội quy giam giữ phạm nhân (Thông tư số 17/2020/TT-BCA ngày 18/02/2020 của Bộ Công an) tại khu giam phạm nhân của Nhà tạm giữ…

Thủ trưởng Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh thống nhất các nội dung kiến nghị của Đoàn kiểm sát để chỉ đạo tổ chức thực hiện.

P.V