Dự và chủ trì Hội nghị tại điểm cầu VKSND tỉnh có đồng chí Ngô Văn Hối - Viện trưởng VKSND tỉnh; các đồng chí Phó viện trưởng, các đồng chí Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng. Tại điểm cầu VKSND cấp huyện gồm các đồng chí Lãnh đạo Viện và các Kiểm sát viên.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Ngô Văn Hối, Viện trưởng VKSND tỉnh Tây Ninh phát biểu tại hội nghị.
Trong 6 tháng đầu năm 2021, VKSND hai cấp đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời Nghị quyết 96 ngày 27/11/2019 của Quốc hội, các Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao, các Quy chế nghiệp vụ trong Ngành, các quy định của pháp luật; phối hợp tốt với các cơ quan hữu quan trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Tại Hội nghị, đại diện VKSND các huyện, thị xã, thành phố và các Phòng nghiệp vụ thuộc VKSND tỉnh đã cùng nhau thảo luận, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021.

leftcenterrightdel
Hội nghị tại điểm cầu VKSND tỉnh.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Ngô Văn Hối, Viện trưởng VKSND tỉnh yêu cầu các đơn vị tập trung khắc phục ngay những hạn chế, thiếu sót qua sơ kết 6 tháng đầu năm 2021; phấn đấu đạt, vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Quốc hội và của Ngành trước ngày 31/10/2021. Trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp cần tăng cường hơn nữa công tác phối hợp với các cơ quan tư pháp trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ; tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền có chỉ đạo khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý để phòng ngừa vi phạm và tội phạm. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất VKSND hai cấp hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Nguyễn Thị Xuân Bích