leftcenterrightdel
 Đồng chí Trần Hưng Bình, Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Trị phát biểu tại Hội nghị.

Sáu tháng đầu năm 2020, VKSND hai cấp của tỉnh Quảng Trị tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Đảng, Quốc hội về công tác tư pháp. Toàn ngành Kiểm sát Quảng Trị đã triển khai đồng bộ các biện pháp, tổ chức và thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm tại Chỉ thị công tác năm 2020 và các chỉ thị chuyên đề của Viện trưởng VKSND tối cao. Trên cơ sở chỉ thị công tác của Viện trưởng VKSND tối cao và  nhiệm vụ chính trị của địa phương, VKSND tỉnh Quảng Trị đã xây dựng Kế hoạch công tác kiểm sát và Kế hoạch công tác thi đua - khen thưởng năm 2020; ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2020; phân công lãnh đạo phụ trách chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ.

Lãnh đạo VKSND hai cấp tiếp tục có nhiều đổi mới trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; chỉ đạo kịp thời, sâu sát nên kết quả hoạt động của Ngành đã đạt được những kết quả nhất định.

Trong kỳ, không có vụ án nào đình chỉ điều tra do không phạm tội hoặc Viện kiểm sát truy tố Tòa án tuyên không phạm tội. Công tác xây dựng ngành được chú trọng, đặc biệt là về đội ngũ cán bộ công chức; công tác chính trị, tư tưởng được Ban cán sự đảng, cấp ủy Đảng, Lãnh đạo VKSND tỉnh quan tâm và thực hiện thường xuyên.

VKSND hai cấp đã triển khai thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động của ngành nên không có cán bộ, công chức nào có tiêu cực trong hoạt động tư pháp. VKSND tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ; nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu theo phương châm “lấy công tâm, công bằng và sự gương mẫu để lãnh đạo, chỉ đạo” để nâng cao chất lượng công tác chuyên môn và công tác xây dựng ngành; những kết quả đạt được đã góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của ngành cũng như góp phần có hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn.

Tại Hội nghị, đại diện các đơn vị đã có ý kiến tham luận, đánh giá kết quả công tác đạt được của đơn vị mình; nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và đưa ra giải pháp, kiến nghị khắc phục góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác 06 tháng cuối năm 2020.

Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Trần Hưng Bình, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Trị biểu dương những thành tích công tác mà đơn vị đã đạt được. Đồng chí yêu cầu, trong 06 tháng cuối năm 2020, các đơn vị chủ động đưa ra các giải pháp công tác để nâng cao chất lượng các khâu công tác, đặc biệt là khâu công tác đã được xác định trọng tâm, đột phá của năm 2020; tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm; đảm bảo xử lý đúng pháp luật các vụ, việc; tăng cường công tác kiến nghị, nâng cao chất lượng kiến nghị, kháng nghị của Viện kiểm sát ở các khâu công tác; phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu công tác đã đề ra.

Nguyễn Thị Ngọc Châu