Đồng chí Hoàng Thị Quỳnh Chi, Vụ trưởng Vụ 14 chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Vụ Thi đua khen thưởng, Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng VKSND tối cao cùng toàn thể cán bộ, công chức thuộc Vụ 14.

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2020, Vụ 14 đã chủ trì tham mưu xây dựng Hướng dẫn công tác pháp chế và cải cách tư pháp năm 2020 trong ngành KSND.

Chủ trì xây dựng, trình Viện trưởng VKSND tối cao ký ban hành Chỉ thị số 03/CT-VKSTC ngày 3/4/2020 về tăng cường công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong xử lý tội phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Tương trợ tư pháp hình sự trên cơ sở ý kiến của Văn phòng Chính phủ; hoàn thiện việc nghiên cứu, góp ý 5 hồ sơ dự án Luật do các bộ, ngành hữu quan chủ trì.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh Hội nghị.

Bên cạnh đó, đơn vị đã hoàn thành việc nghiên cứu, cho ý kiến góp ý đối với 6 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật VKSND tối cao chủ trì, phối hợp xây dựng, ban hành; 56 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các bộ, ngành hữu quan chủ trì xây dựng... đồng thời hoàn thành việc nghiên cứu trao đổi quan điểm, trả lời 52 vướng mắc về nhận thức áp dụng pháp luật.

Dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao nêu rõ, 6 tháng đầu năm 2020, với tinh thần, trách nhiệm cùng với sự linh hoạt, chủ động trong phương thức làm việc, trong chỉ đạo, điều hành, đơn vị đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất được giao. Lãnh đạo Viện ghi nhận, đánh giá cao những kết quả này của Vụ 14.

leftcenterrightdel
Đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020 của Vụ 14. 

Trong đó, điểm nổi bật là đơn vị đã chủ động, tích cực báo cáo với các cơ quan có thẩm quyền, bảo vệ thành công quan điểm của VKSND tối cao về việc thành lập Phòng Giám định kỹ thuật hình sự thuộc VKSND tối cao trong việc xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp.

Theo đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Trần Công Phàn, những kết quả công tác mà đơn vị đạt được đã góp phần tác động tích cực, kịp thời trong việc giúp Lãnh đạo VKSND tối cao cụ thể hoá nội dung, tinh thần các Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong xây dựng pháp luật và tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành, đáp ứng các yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

Đồng tình với phương hướng, nhiệm vụ mà đơn vị đề ra, đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Trần Công Phàn cho rằng, Vụ 14 cần phát huy những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2020, đồng thời đơn vị cần lưu ý, tập trung làm tốt các nhiệm vụ trọng tâm đã xác định.

Theo đó, đơn vị cần tập trung tổ chức tốt Hội nghị về “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về tổ chức và hoạt động của VKSND qua 60 năm xây dựng và phát triển”. Đồng thời lưu ý đến việc sơ kết 5 năm thi hành Luật tổ chức VKSND năm 2014, sơ kết 2 năm thi hành Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 trong ngành KSND để có được những đánh giá, tổng kết được đầy đủ, toàn diện hơn.

Bên cạnh đó, Vụ 14 tiếp tục tham gia chỉnh lý các dự án Luật sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XIV; hoàn thành việc góp ý các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành pháp luật. Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc của các đơn vị, Viện kiểm sát địa phương về nhận thức pháp luật...

 Tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng giai đoạn 2015-2019 của Vụ 14 cho thấy, 5 năm qua, đơn vị đã thực hiện việc bình xét, đề nghị công nhận danh hiệu thi đua cho 18 lượt tập thể lao động tiên tiến, 5 lượt tập thể lao động xuất sắc, 5 cờ thi đua ngành KSND, 15 Chiến sĩ thi đua cơ sở, 1 Chiến sĩ thi đua ngành KSND. Từ năm 2015-2019, năm nào đơn vị cũng được tặng Cờ thi đua của Chính phủ. Với những thành tích, kết quả đạt được, đơn vị đã lập hồ sơ đề nghị được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất và được Hội đồng thi đua khen thưởng ngành KSND nhất trí trình Ban thi đua khen thưởng Trung ương.

Trước đó, chiều ngày 2/7/2020, VKSND tỉnh Nghệ An cũng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2020. Đồng chí Tôn Thiện Phương - Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Theo báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020 của ngành Kiểm sát Nghệ An do đồng chí Trần Mai Châu - Chánh Văn phòng trình bày tại hội nghị, ngành Kiểm sát Nghệ An có nhiều đổi mới trong công tác quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị công tác kiểm sát năm 2020 của Viện trưởng VKSND tối cao.

leftcenterrightdel
 Thừa ủy quyền của Thủ tướng, đồng chí Tôn Thiện Phương trao bằng khen của Thủ tướng tặng cá nhân có thành tích xuất sắc.

Hội nghị đã được nghe ý kiến phát biểu của các đồng chí Phó Viện trưởng, giải đáp các khó khăn, vướng mắc, tồn tại qua các khâu công tác. Đồng chí Phan Quý Hương - Phó Viện trưởng, đã nhấn mạnh vai trò và nhiệm vụ của Viện kiểm sát trong công tác tiếp công dân, yêu cầu các đồng chí Lãnh đạo chú trọng đến khâu công tác này. Trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử án an ninh ma túy cần kiểm sát chặt chẽ tin báo tội phạm, phân biệt đúng các loại tội phạm. Tăng cường công tác kiểm sát tạm giam, tạm giữ chống oan sai; yêu cầu các đơn vị quan tâm, thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở.

Đồng chí Dương Thị Liên - Phó Viện trưởng đã chỉ ra những mặt còn tồn tại trong việc nghiên cứu hồ sơ đề ra yêu cầu kiểm tra, xác minh đối với các vụ án tham nhũng, kinh tế, chức vụ còn hạn chế; chưa chủ động báo cáo đối với các vụ án Thường trực Tỉnh ủy đưa vào theo dõi chỉ đạo, chưa quan tâm nhiều về phần dân sự trong vụ án hình sự, việc chấp hành gửi bản án, quyết định còn chưa kịp thời, vụ án kéo dài nhưng kiểm sát viên chưa có tác động quyết liệt đối với Tòa án để đưa vụ án ra xét xử...

leftcenterrightdel
 Đồng chí Tôn Thiện Phương trao Cờ thi đua tặng các đơn vị.

Đồng chí Hồ Sỹ Cấp - Phó Viện trưởng phát biểu về những nội dung cần chú trọng trong công tác kiểm sát đối với khâu công tác thi hành án dân sự; đối với khâu thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử các vụ án xâm phạm trật tự xã hội cần tăng cường vai trò kiểm sát trong việc bắt tạm giữ hình sự sau đó xử lý hành chính... Đặc biệt, đồng chí đã nhấn mạnh đến khâu đột phá công tác trong kiểm sát án dân sự, hành chính đã đề ra trong kế hoạch công tác của Ngành Kiểm sát Nghệ An năm 2020; bên cạnh một số kết quả đã đạt được, đồng chí yêu cầu các đơn vị cần tăng cường các biện pháp trong 6 tháng cuối năm để hoàn thành khâu đột phá.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Tôn Thiện Phương đánh giá và ghi nhận những kết quả đã đạt được của VKSND hai cấp Nghệ An trong 6 tháng đầu năm 2020. Đồng chí đã nhấn mạnh những nội dung mà các đồng chí Phó Viện trưởng đã phát biểu, yêu cầu toàn ngành Kiểm sát Nghệ An có biện pháp, giải pháp để khắc phục..

leftcenterrightdel
Các đơn vị được tặng bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao. 
Đồng thời, đồng chí Viện trưởng đề nghị tiếp tục tăng cường công tác kiểm sát, phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các cơ quan hữu quan, Chính quyền địa phương trong công tác thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị địa phương nhằm đưa kết quả và thành tích của đơn vị cao hơn nữa trong 6 tháng cuối năm 2020 và những năm tiếp theo.

Nhân dịp này, đồng chí Tôn Thiện Phương, Viện trưởng VKSND tỉnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác.

Đắc Thái - Nguyễn Hải