Chương trình hành động của đồng chí Phạm Thị Kim Liên và đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Thúy đều bám sát vào việc thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của ngành Kiểm sát giao phó đồng thời đề cao công tác phòng, chống tội phạm, giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo của công dân về lĩnh vực tư pháp, để bảo vệ công lý, bảo vệ quyền lợi ích chính đáng của công dân.

leftcenterrightdel
Đồng chí Phạm Thị Kim Liên phát biểu tại Hội nghị tổng kết hoạt động HĐND tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: X.Nha

Trong chương trình hành động của mình, đồng chí Phạm Thị Kim Liên - Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, với tư cách là Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Ngãi là người đứng đầu đơn vị, đồng chí sẽ lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp đã được Đảng và Nhà nước giao phó. Đảm bảo mọi hành vi phạm tội xảy ra trên địa bàn đều phải được phát hiện để khởi tố điều tra, truy tố và xét xử kịp thời, nghiêm minh đúng pháp luật, cương quyết không để lọt tội phạm và làm oan người vô tội. Phối hợp tốt với cơ quan điều tra tập trung đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm. Đảm bảo cho mọi công dân đều được bình đẳng trước pháp luật, mọi quyền lợi hợp pháp và yêu cầu chính đáng của công dân đều được pháp luật tôn trọng và bảo vệ.

Đặc biệt thông qua công tác kiểm sát việc xét xử các loại án Hành chính, kinh doanh thương mại, lao động…phát hiện các cơ quan chức năng thực hiện chưa đúng quy định, qui trình mà pháp luật quy định trong việc giải quyết thủ tục cho dân tôi sẽ chỉ đạo hai cấp kiểm sát ban hành kiến nghị tham mưu cho các cấp chính quyền địa phương để chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện tốt hơn, tạo điều kiện cho bà con trong việc thực hiện quyền lợi của mình, hạn chế việc sai phạm hay chậm trễ của các cơ quan chức năng.

Đảm bảo cho tất cả các bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật đều phải được đưa ra thi hành. Sẽ chỉ đạo cho các bộ phận chuyên môn giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị mình. Đối với các đơn thư, khiếu nại - tố cáo không thuộc thẩm quyền sẽ chuyển cho các ngành chức năng giải quyết đúng quy định của pháp luật. Cương quyết không để đơn thư, khiếu nại tố cáo tồn đọng, kéo dài, gây phiền hà cho nhân dân. Đồng thời, có trách nhiệm đôn đốc các cơ quan có thẩm quyền kịp thời giải quyết các yêu cầu hợp pháp và nguyện vọng chính đáng của nhân dân theo tinh thần dân chủ và công khai đúng quy định của pháp luật. Hàng tháng, đột xuất sẽ tiếp công dân và đối thoại trong việc tiếp công dân theo đúng quy định. Tôn trọng và lắng nghe ý kiến chính đáng của dân.

leftcenterrightdel
Tiểu sử tóm tắt của đồng chí Phạm Thị Kim Liên. Nguồn: VKSND Quảng Ngãi 

Đồng chí Phạm Thị Kim Liên cũng hứa trước cử tri, nếu được bầu trở thành đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ngãi đồng chí sẽ thực hiện đầy đủ chức trách của người đại biểu nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân; Tham gia các hoạt động của HĐND; tích cực tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, đóng góp xây dựng các dự án luật, các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo an ninh trên địa bàn được giữ vững, ổn định.

Tham gia đầy đủ các kỳ họp HĐND, tích cực cùng tổ thảo luận, đóng góp ý kiến vào các quyết định của HĐND cấp tỉnh, đảm bảo việc ban hành các cơ chế, chính sách vừa đúng quy định của Đảng, Nhà nước vừa phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng của tỉnh. Quyết liệt chỉ đạo kịp thời giải quyết tốt những kiến nghị, thắc mắc của cử tri liên quan đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành KSND…

Còn tại chương trình hành động của đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Thúy - Phòng 1, VKSND tỉnh Quảng Ngãi, ngoài việc thực hiện tốt vai trò trách nhiệm của Viện kiểm sát để quyền và lợi ích của nhân dân được đảm bảo; pháp luật được chấp hành kịp thời và nghiêm minh thì đồng chí còn hứa với cử tri sẽ quan tâm tâm đến những vấn đề có liên quan đến quyền lợi của thanh thiếu nhi, thanh niên, phát triển và mở rộng các chương trình “Vì an sinh xã hội” như hiến máu nhân đạo, các hoạt động thiện nguyện hướng đến người có công, đồng bào dân tộc thiểu số, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn; các vấn đề có liên quan đến vệ sinh môi trường, quyền lợi phụ nữ và trẻ em, phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới.

leftcenterrightdel
Tiểu sử tóm tắt của đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Thúy. Nguồn: VKSND Quảng Ngãi

Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Thúy cũng hứa với cử tri nếu được trở thành đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ngãi sẽ dành nhiều thời gian để gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri để hiểu rõ hơn cuộc sống, những tâm tư nguyện vọng của cử tri; thu thập và phản ứng trung thực ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri với các cấp chính quyền, các cơ quan, ngành có thẩm quyền xem xét giải quyết nhất là giúp cho việc xây dựng, ban hành chính sách pháp luật được sát, đúng với tình hình, đảm bảo tính khả thi và hiệu quả trong thực tế.

Tham dự các buổi tiếp công dân theo kế hoạch của tổ đại biểu HĐND, tích cực nghiên cứu đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân để chuyển, kiến nghị cơ quan, tổ chức hoặc người có thẩm quyền giải quyết nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của công dân theo quy định của pháp luật. Giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo của công dân về lĩnh vực tư pháp, để bảo vệ công lý, bảo vệ quyền lợi ích chính đáng của công dân. Tích cực tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến nhân dân thông qua hoạt động kiểm sát...

Xuân Nha