Chiều ngày 28/4, VKSND tỉnh Phú Yên tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm giai đoạn 2021 - 2025 với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và kí kết Quy chế phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật với Báo Phú Yên.

leftcenterrightdel
Đại biểu tham dự Lễ ký kết các chương trình phối hợp. Ảnh: VKSPY.

Đây là hoạt động nhằm cụ thể hóa Quyết định số 238-QĐ/TW, ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Ban hành Qui chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm” và Kế hoạch số 09/KH-VKSTC ngày 22/1 của Ban Chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành KSND, Kế hoạch số 172/KH-VKS-VP ngày 12/1 của Viện trưởng VKSND tỉnh Phú Yên về công tác tuyên truyền năm 2021.

Việc ký kết góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội đối với việc thực thi pháp luật, triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm, kịp thời ngăn chặn, phòng ngừa, không để xảy ra điểm nóng, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

leftcenterrightdel
Đại diện lãnh đạo VKSND tỉnh Phú Yên ký kết Chương trình phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên. Ảnh: VKSPY. 

Tại Lễ ký kết, đồng chí Lê Trung Hưng, Viện trưởng VKSND tỉnh Phú Yên nêu rõ, việc ký kết Chương trình và quy chế phối hợp trong công tác tuyên truyền và thực thi pháp luật giữa VKSND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo Phú Yên nhằm bảo đảm thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan để tích cực chủ động hợp tác, tạo điều kiện, hỗ trợ lẫn nhau trong việc thực hiện nhiệm vụ.

Mặt khác, tăng cường trách nhiệm và nâng cao chất lượng, hiệu quả phối hợp trong công tác tuyên truyền, công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp và các hoạt động khác để chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong việc thực thi pháp luật, xét xử các vụ án lớn, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm, góp phần ngăn chặn, phòng ngừa không để xảy ra điểm nóng, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

leftcenterrightdel
Đại diện lãnh đạo VKSND tỉnh Phú Yên ký kết Quy chế phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật với Báo Phú Yên. Ảnh: VKSPY. 

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên Nguyễn Văn Sự, nhấn mạnh, trên cơ sở Chương trình phối hợp đã được ký kết, các cơ quan, đơn vị trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình, cần phát huy tốt vai trò, trách nhiệm triển khai thực hiện nhằm tạo sự chuyển biến trong nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ công chức, nhân dân, góp phần làm giảm thiểu các hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tổng Biên tập Báo Phú Yên Đào Phạm Hoàng Quyên đánh giá cao công tác phối hợp trong thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật giữa Báo và VKSND tỉnh Phú Yên trong thời gian qua, tuy nhiên vẫn chưa được cụ thể hóa bằng văn bản.

Chính vì vậy, việc ký kết Quy chế phối hợp rất quan trọng và ý nghĩa; mong muốn trong thời gian đến, hai cơ quan sẽ phối hợp chặt chẽ hơn nữa, thường xuyên trao đổi, chia sẻ thông tin trong công tác tuyên truyền góp phần đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về pháp luật trong nhân dân.

Bích Trâm