leftcenterrightdel
 Đồng chí Nông Văn Quảng, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Lạng Sơn, Trưởng đoàn phát biểu tại buổi làm việc.

Tham gia giám sát có ông Hoàng Trung Hiếu - Phó Trưởng Ban dân chủ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn. Trong năm 2023, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn đã đạt được kết quả tích cực trong công tác thi hành án dân sự, thực hiện tốt việc ra quyết định thi hành án, tổ chức thi hành án, nên tỷ lệ giải quyết tăng cả về số việc và tiền (số việc năm 2023 đạt 88,61%, tăng 0,69%; số tiền năm 2023 đạt 55,9%, tăng 9,41% so với cùng kỳ). 

Tuy nhiên, qua trực tiếp kiểm sát đã phát hiện một số vi phạm, tồn tại như: Không ra thông báo và chậm ra thông báo về trả lại tiền, tài sản cho đương sự; vật chứng, tải sản chưa xử lý theo đúng quy định; việc cập nhật sổ sách chưa đầy đủ… Kết thúc kiểm sát, VKSND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Kết luận trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự và ban hành kiến nghị, yêu cầu Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn khắc phục những vi phạm để công tác thi hành án dân sự trên địa bàn đạt kết quả tốt hơn.

Hoàng Quyết Tiến