Kết quả kiểm sát cho thấy, mặc dù số vụ việc thi hành án dân sự năm 2023 trên địa bàn TP Vĩnh Yên tăng đột biến, nhiều vụ việc khó khăn, phức tạp nhưng Chi cục Thi hành án dân sự TP Vĩnh Yên đã có nhiều cố gắng khắc phục, tổ chức thi hành án cơ bản đúng quy định của Luật Thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ.

Điển hình, sổ sách thi hành án dân sự, hồ sơ thi hành án được lập đầy đủ; việc quản lý thu, chi tiền thi hành án đảm bảo đúng quy định; việc tiếp nhận, bảo quản vật chứng an toàn theo quy định…

leftcenterrightdel
 Đồng chí Phan Anh Đức, Phó Viện trưởng VKSND TP Vĩnh Yên phát biểu ý kiến.

Bên cạnh đó, Đoàn kiểm sát cũng chỉ ra một số tồn tại cần khắc phục như: Xác minh điều kiện thi hành án chưa đầy đủ; chậm xác minh điều kiện thi hành án theo luật định; không chuyển sổ theo dõi riêng đối với một số việc chưa có điều kiện thi hành án; chậm ban hành quyết định cưỡng chế thi hành án…

Để đảm bảo công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, VKSND TP Vĩnh Yên yêu cầu Chi cục Thi hành án dân sự TP Vĩnh Yên có biện pháp khắc phục những vi phạm nêu trên.

Trang - Tuấn