leftcenterrightdel
 Toàn cảnh buổi làm việc.

Sau khi nghe đại diện Nhà tạm giữ báo cáo số liệu và tình hình chấp hành pháp luật của Nhà tạm giữ, Đoàn đã trực tiếp nghiên cứu hồ sơ, kiểm tra sổ sách, các tài liệu có liên quan; gặp hỏi trực tiếp những người bị tạm giữ, tạm giam, người chấp hành án. 

Qua kiểm sát nhận thấy: công tác thực hiện các chế độ quản lý giam giữ, giáo dục phạm nhân và việc thực hiện các chế độ đối với người bị tạm giữ, tạm giam, phạm nhân của Nhà tạm giữ Công an huyện Chi Lăng đã cơ bản đúng theo quy định của Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam, Luật Thi hành án hình sự.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn có một số vi phạm như: một số hồ sơ chưa thu thập đầy đủ lý lịch bị can, việc ra thông báo hết hạn tạm giam còn chưa đúng quy định. Kết thúc cuộc kiểm sát, Đoàn đã kết luận và kiến nghị đối với Nhà tạm giữ Công an huyện Chi Lăng, cần rút kinh nghiệm và khắc phục kịp thời các thiếu sót, tồn tại, để công tác giam, giữ được đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Đoàn kiểm sát  kiểm tra tại Nhà tạm giữ Công an huyện Chi Lăng.
Nguyễn Thiện Tùng