Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-VKSTC, ngày 27/01/2023 của VKSND tối cao và Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 17/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). 

Ngày 23/2/2023, VKSND tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội thảo bằng hình thức trực tuyến lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).  Đồng chí Hồ Thị Lan Anh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh Lạng Sơn, chủ trì Hội thảo; Cùng dự Hội thảo có các đồng chí lãnh đạo Viện tỉnh, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Viện trưởng, Phó Viện trưởng cấp huyện và cán bộ của VKSND hai cấp tại 12 điểm cầu.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Hồ Thị Lan Anh, Viện trưởng VKSND tỉnh Lạng Sơn phát biểu khai mạc Hội thảo.

Hội thảo đã được nghe đồng chí Hồ Ngọc Bích, Phó Viện trưởng trình bày Đề dẫn một số khó khăn, bất cập của Luật Đất đai năm 2013, qua thực hiện công tác kiểm sát giải quyết các vụ án dân sự, hành chính và những nội dung trọng tâm của Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Tại Hội thảo đã có 13 ý kiến của Viện kiểm sát hai cấp (tỉnh, huyện) góp ý đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) như: Việc phân cấp giám sát quyền lực, về thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất, việc bố trí nội dung quy hoạch và kế hoạch trong cùng một điều luật không hợp lý; cần có quy định cụ thể ở một số điều luật trong Luật Đất đai (sửa đổi), làm rõ một số cụm từ trong Luật…, đồng thời đề nghị cấp trên sớm ban hành các nghị quyết, thông tư, hướng dẫn cụ thể đối với Luật Đất đai (sửa đổi) để triển khai thực hiện.

leftcenterrightdel
.
 Đồng chí Hồ Ngọc Bích, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Lạng Sơn trình bày Đề dẫn.
Kết thúc Hội thảo, Viện trưởng Hồ Thị Lan Anh chỉ đạo các đơn vị tiếp tục nhanh chóng triển khai lấy ý kiến của cán bộ, công chức và người lao động, đồng thời, nghiên cứu kỹ nội dung Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và tổng hợp các ý kiến góp ý gửi về VKSND tỉnh để tổng hợp báo cáo gửi VKSND tối cao và UBND tỉnh Lạng Sơn.
leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự  Hội thảo.

Trung Vương