leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Hữu Sơn - Phó Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tập huấn.

Tại Hội nghị dưới sự chỉ đạo, điều hành của đồng chí Nguyễn Hữu Sơn - Phó Viện trưởng VKSND tỉnh; các đồng chí Lãnh đạo phòng nghiệp vụ 2, 8, 9 trình bày 4 chuyên đề tập huấn: Chuyên đề kỹ năng xây dựng yêu cầu xác minh, yêu cầu điều tra đối với một số loại tội phạm; Chuyên đề phân biệt tranh chấp và kỹ năng giải quyết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất với tranh chấp quyền sử dụng đất; Chuyên đề kỹ năng phát hiện vi phạm trong công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự; Chuyên đề nâng cao chất lượng công tác kiểm sát xét miễn, giảm và một số kỹ năng cần thiết trong công tác kiểm sát xét miễn, giảm khoản thu nộp ngân sách nhà nước. Đồng thời giải đáp khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác thi hành án.

Năm 2020, các chuyên đề tập huấn đã được Lãnh đạo Viện chỉ đạo các phòng nghiệp vụ chú trọng xây dựng trên cơ sở tổng hợp các tồn tại, khó khăn, vướng mắc của Viện kiểm sát nhân dân hai cấp trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Sơn nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác tập huấn năm 2020, đồng chí cũng đánh giá cao 4 chuyên đề tập huấn của các Phòng nghiệp vụ đã giải đáp, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc, tồn tại trong các khâu công tác, qua đó làm cơ sở để VKSND cấp huyện thực hiện tốt công tác chuyên môn nghiệp vụ trong năm 2020 và trong thời gian tới.

Duy Hiếu