Trong 6 tháng đầu năm 2021, VKSND tỉnh Phú Yên tập trung lãnh đạo thực hiện mục tiêu “kép” vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa chỉ đạo, thực hiện quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp, cơ bản đạt và vượt các chỉ tiêu được giao. Tỉ lệ tạm giữ chuyển xử lý hình sự và bắt khẩn cấp có phê chuẩn của VKS chuyển xử lý hình sự đạt 100%.

Chọn và giải quyết án điểm đạt 11,4%. Các vụ án truy tố đều đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra trường hợp VKS truy tố, Tòa án tuyên không phạm tội. Tỉ lệ VKS trả hồ sơ điều tra bổ sung có trách nhiệm của VKS thấp (1,59%). Chất lượng kháng nghị án hình sự, hành chính đạt 100%. Tỉ lệ giải quyết đơn thuộc thẩm quyền đạt 100%.

leftcenterrightdel
VKSND tỉnh Phú Yên kiểm sát tại Trại tạm giam Công an tỉnh Phú Yên 6 tháng đầu năm 2021. Ảnh: VKSND Phú Yên

Trong kỳ, đơn vị đã ban hành được 19 kháng nghị phúc thẩm, 66 kiến nghị vi phạm, 4 kiến nghị phòng ngừa, đặc biệt ban hành kiến nghị với Cục THADS tỉnh về việc xử lý vi phạm của tập thể, cá nhân trong công tác thi hành án dân sự. Kiến nghị với Bí thư Huyện ủy và Chủ tịch UBND huyện Tây Hòa xử lý vi phạm của đảng viên, cán bộ, trưởng thôn trong công tác thi hành án dân sự. Kiến nghị phòng ngừa đối với Chủ tịch UBND TP Tuy Hòa trong việc chỉ đạo UBND các xã, phường thực hiện việc xác nhận cha, mẹ, con của công dân đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật về hộ tịch, được chấp nhận.

Xác định các tranh chấp, khiếu kiện liên quan đến đất đai là vấn đề nóng hiện nay, tiếp tục chọn khâu công tác “Nâng cao chất lượng kiểm sát giải quyết án hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai” làm khâu đột phá. Xây dựng Kế hoạch tổ chức “Hội nghị pháp chế về lĩnh vực đất đai". Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Xây dựng Bài phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa sơ thẩm giải quyết án hành chính” để nâng cao kỹ năng, chất lượng bài phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa.

Tập trung nhiệm vụ chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Ngay từ đầu năm, Viện trưởng VKSND tỉnh Phú Yên đã ban hành Quyết định phê duyệt danh sách án hình sự tồn đọng, án bị hủy năm 2021 để tập trung đẩy nhanh tiến độ, giải quyết dứt điểm, tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác THQCT, kiểm sát giải quyết án hình sự.

Công tác xây dựng Ngành có nhiều chuyển biến tích cực. Đơn vị đã làm tốt công tác giới thiệu nhân sự tham gia ứng cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026. Công tác tuyển chọn, bổ nhiệm chức vụ, chức danh tư pháp, bố trí, sắp xếp vị trí công tác được tiến hành chặt chẽ, đảm bảo chất lượng, phù hợp với năng lực cán bộ và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường, bảo đảm kỷ cương, kỷ luật, trách nhiệm công vụ. Quan tâm thực hiện chế độ, chính sách; chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức. Nội bộ đoàn kết, không có đơn thư tố cáo nội bộ; không có cán bộ, đảng viên vi phạm phải xử lý kỷ luật.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Lê Trung Hưng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh Phú Yên nêu các nhiệm vụ trọng tâm để đơn vị thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2021. Ảnh: VKSND Phú Yên

Tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2021 và triển khai công tác 6 tháng cuối năm, đồng chí Lê Trung Hưng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh Phú Yên đã nêu ra các nhiệm vụ trọng tâm để đơn vị thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2021.

Thứ nhất: Đơn vị xác định công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu kết hợp thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành. Vận dụng linh hoạt, sáng tạo các phương thức kiểm sát, hoạt động nghiệp vụ để đảm bảo đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra. 

Thứ hai: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự, bảo đảm đúng thời hạn, không để oan, sai, bỏ lọt tội phạm, đặc biệt trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh; tăng cường kiểm sát hoạt động tư pháp, nhất là kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự hành chính, kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự, hành chính…

Tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan tư pháp cùng cấp trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và tuân thủ các quy định của pháp luật. Chủ động ban hành kháng nghị, kiến nghị, phát huy các kiến nghị phòng ngừa trong các khâu công tác, đặc biệt trong những vụ việc cụ thể; đôn đốc các đơn vị trả lời đúng thời hạn tất cả các kiến nghị của Viện kiểm sát theo quy định của Luật tổ chức VKSND năm 2014.

Thứ ba: Ban Tổ chức, Ban soạn thảo đề thi chuẩn bị chu đáo nội dung Cuộc thi “Xây dựng Bài phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa sơ thẩm giải quyết vụ án hành chính” để cuộc thi trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo sự lan tỏa trong toàn ngành Kiểm sát Phú Yên.

Thứ tư: Chủ động phối hợp để tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm, đặc biệt phiên tòa có số hóa hồ sơ. Các vụ án xét xử rút kinh nghiệm phải đảm bảo đúng thực chất, đạt hiệu quả, không hình thức, chạy theo chỉ tiêu, để phiên tòa rút kinh nghiệm là một cơ hội tốt cho đội ngũ Kiểm sát viên tự đào tạo, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm, học hỏi nâng cao về kỹ năng, trình độ nghiệp vụ trong công tác giải quyết các loại án. 

leftcenterrightdel
Đầu cầu VKSND Phú Yên trong Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2021. Ảnh: VKSND Phú Yên 

Thứ năm: Tiếp tục đẩy mạnh công tác điều động, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác; nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu đơn vị, giữ gìn và phát huy đoàn kết nội bộ. Thường xuyên chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên. tăng cường công tác thanh tra, đặc biệt thanh tra tất cả các mặt trong hoạt động của VKSND hai cấp tỉnh và huyện nhằm kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, thiếu sót để công tác thanh tra thực sự trở thành cán cân trong công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Viện.

Thứ 6: Các đơn vị chủ động cân đối để điều hành ngân sách đảm bảo hoạt động thường xuyên của đơn vị, tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên, đảm bảo đúng mục đích, tiêu chuẩn, định mức, chế độ và hướng dẫn của Ngành.Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành để giảm chi phí quản lý hành chính, công văn, giấy tờ... 

Văn phòng tổng hợp VKSND tỉnh và VKSND cấp huyện ưu tiên bố trí cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết đảm bảo an toàn cho công chức, người lao động khi thực hiện các hoạt động nghiệp vụ trong tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp, khó lường như hiện nay.

Thu Trang – Nguyễn Hiếu