Hưởng ứng Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi huyện Krông Năng năm 2021 về tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 do Huyện ủy Krông Năng tổ chức, Chi bộ VKSND huyện Krông Năng đã cử đồng chí Nguyễn Thị Thủy, Đảng viên, Kiểm sát viên sơ cấp tham dự và vinh dự đạt giải Khuyến khích.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Thị Thủy nhận giải Khuyến khích Hội thi.

Trong thời gian 1 ngày, 15 thí sinh đến từ các chi bộ trực thuộc Đảng bộ huyện đã trải qua 3 phần thi, gồm: soạn đề cương, thi thuyết trình và trả lời câu hỏi nghiệp vụ.

Hội thi được diễn ra nghiêm túc, thực hiện đúng thể lệ, bảo đảm đầy đủ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, đặc biệt nhằm tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân những nội dung quan trọng của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết, thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội của Đảng các cấp. Qua đó tạo sự chuyển biến, đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Thông qua Hội thi này, các cấp ủy cũng có thêm cơ sở đánh giá chất lượng của đội ngũ báo cáo viên cấp mình quản lý, từ đó quan tâm xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng phù hợp nhằm nâng cao chất lượng của đội ngũ báo cáo viên và công tác tuyên truyền miệng từ cấp huyện, đến cơ sở.

Hải Âu - Chung Thắng