Đoàn kiểm sát do đồng chí Nguyễn Hoài Thương - Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn cùng với một số Kiểm sát viên. 

Tại buổi làm việc đồng chí Nguyễn Hoài Thương - Trưởng đoàn trực tiếp kiểm sát công bố Quyết định, Kế hoạch về việc kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Hương Sơn trong công tác quản lý, thu chi tiền thi hành án. Về phía Chi cục thi hành án dân sự huyện Hương Sơn đã tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn kiểm sát làm việc như; chuẩn bị báo cáo chi tiết, đầy đủ theo đề cương và cung cấp toàn bộ hệ thống sổ sách, hồ sơ, tài liệu…

leftcenterrightdel

Hình ảnh tại buổi tọa đàm kết luận

Trên cơ sở nghiên cứu báo cáo kết hợp với việc trực tiếp kiểm tra, kiểm sát việc thiết lập, quản lý hồ sơ, sổ sách, kiểm sát việc quản lý thu, chi tiền thi hành án, kiểm tra quỹ tiền mặt, tiền gửi qua tài khoản. Qua kiểm sát trực tiếp thấy Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hương Sơn cơ bản đã chấp hành tốt quy định của pháp luật trong việc tổ chức thi hành các bản án, quyết định của Tòa án, chấp hành viên và kế toán đã mở sổ sách đầy đủ theo quy định tại Thông tư số 78/2020 đã được sửa đổi theo Thông tư số 04/2023 ngày 14/8/2023 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số thủ tục về quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ trong thi hành án dân sự. Sổ sách phản ánh đầy đủ các cột mục như; thời gian thu, chi, nộp tiền thi hành án, thủ tục thanh toán tiền thi hành án đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh những kết quả đạt được đoàn kiểm sát đã phát hiện trong thời gian qua Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hương Sơn còn để xảy ra vi phạm, đó là: Chậm chi trả tiền cho công dân đối với 10 trường hợp (vi phạm khoản 5 Điều 47 Luật thi hành án dân sự năm 2014).

 Tại buổi thông qua dự thảo kết luận, Đoàn kiểm sát đã ghi nhận những kết quả đạt được và chỉ ra những tồn tại, thiếu sót đối với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hương Sơn. Tại buổi tọa đàm đồng chí Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự huyện Hương Sơn đã nghiêm túc tiếp thu, rút kinh nghiệm và hứa sẽ không để lặp lại các tồn tại, thiếu sót đã được đoàn kiểm sát chỉ ra trong thời gian tới./.

Anh Bắc