Qua trực tiếp kiểm sát, VKSND huyện Hòa Vang nhận thấy, công tác thi hành án dân sự trong thời gian qua của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hòa Vang đã thực hiện cơ bản đúng các quy định của pháp luật thi hành án dân sự. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hòa Vang đã tiếp nhận, vào sổ thụ lý đầy đủ các bản án, quyết định của Tòa án chuyển sang. Đơn vị đã chủ động ra quyết định thi hành án, áp dụng các biện pháp cưỡng chế và tiêu hủy tang tài vật, lưu trữ hồ sơ đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. Việc thu chi các khoản thi hành án dân sự, việc giải quyết đơn khiếu nại của đương sự về cơ bản đã được Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hòa Vang thực hiện theo đúng pháp luật.

Đối với công tác xác minh điều kiện thi hành án, phân loại án và việc giải quyết án tồn đọng có nhiều chuyển biến tích cực về số lượng và chất lượng. Việc đình chỉ, ủy thác thi hành án, công tác kê biên, định giá tài sản được thực hiện theo đúng pháp luật.

leftcenterrightdel
 VKSND huyện Hòa Vang ban hành kết luận trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự. (Ảnh: TCH)

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, qua kiểm sát, VKSND huyện Hòa Vang nhận thấy Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hòa Vang vẫn còn một số tồn tại, thiếu sót trong quá trình triển khai thực hiện thi hành án dân sự, điển hình như: có 36 hồ sơ Chấp hành viên chậm xác minh, xác minh lại điều kiện thi hành án; có 6 hồ sơ không thể hiện việc tác nghiệp của Chấp hành viên trong thời gian từ 6 tháng đến hơn 1 năm; có 1 hồ sơ người phải thi hành án có tài sản nhưng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hòa Vang ra quyết định chưa có điều kiện thi hành án; việc ủy thác thi hành án khi tài sản tạm giữ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hòa Vang chưa xử lý trước khi ủy thác, có 6 hồ sơ chậm kết chuyển tiền, chưa kết chuyển tiền nộp vào ngân sách Nhà nước, vi phạm trong việc xử lý vật chứng.

Những vi phạm nêu trên của Chấp hành viên là thực hiện không đúng, đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại các Điều 20, 44, 44a, 47, 55, 115, 126 Luật Thi hành án dân sự và  khoản 1 Điều 3 Thông tư số 01/2017/TT-BTP ngày 23/01/2017 của Bộ Tư pháp về quản lý kho vật chứng, tài sản tạm giữ trong thi hành án dân sự.

Từ những kết quả đạt được cũng như những tồn tại nêu trên, VKSND huyện Hòa Vang đã ban hành kết luận có kiến nghị, yêu cầu Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hòa Vang khắc phục kịp thời những tồn tại, vi phạm nêu trên, tổ chức kiểm điểm, nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với cán bộ, Chấp hành viên để xảy ra thiếu sót, tồn tại như đã nêu nhằm rút kinh nghiệm chung toàn đơn vị.

 


Trương Công Hòa – VKSND huyện Hòa Vang