leftcenterrightdel
 Quang cảnh đoàn trực tiếp Kiểm sát tại Cục THADS tỉnh Bình Thuận.

Theo đó, Đoàn kiểm sát trực tiếp do đồng chí Trần Thị Thanh Nhàn - Phó Phòng kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án làm Trưởng đoàn, cùng các thành viên đã tiến hành kiểm sát trực tiếp về công tác thi hành án dân sự, hành chính tại Cục THADS tỉnh Bình Thuận.

Về phía Cục THADS tỉnh Bình Thuận có đồng chí Võ Duy Giáp – Phó Cục trưởng, các đồng chí Lãnh đạo các Phòng nghiệp vụ và các đồng chí Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Kế toán và Thủ kho cùng tham dự.

Thay mặt đoàn, đồng chí Trần Thị Thanh Nhàn công bố quyết định về việc trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự, hành chính năm 2023 và thông qua chương trình, nội dung kiểm sát gồm: Việc lập hồ sơ sổ sách để theo dõi, quản lý; việc ra các quyết định và thông báo về THADS; việc xác minh, phân loại điều kiện THADS; việc quản lý tiền tạm ứng, tiền tài sản THADS; tình hình tiếp nhận bản án, quyết định; kết quả công tác THADS, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong công tác THADS.

Đại diện Cục THADS đồng chí Võ Duy Giáp, phát biểu ghi nhận việc trực tiếp kiểm sát hoạt động THADS giúp cho công tác hoạt động THADS ngày một hoàn thiện, đảm bảo tuân thủ, chấp hành các quy định của pháp luật, các bản án của Tòa án có hiệu lực pháp luật phải được tổ chức thi hành.

Đồng thời, đồng chí đề nghị Đoàn tạo điều kiện thuận lợi cho Chấp hành viên vừa tác nghiệp hồ sơ thi hành án để hoàn thành chỉ tiêu công tác, vừa cung cấp đầy đủ hồ sơ để  Đoàn kiểm sát thực hiện đảm bảo đúng theo kế hoạch đề ra.

Kết thúc trực tiếp kiểm sát, VKSND tỉnh Bình Thuận ban hành kết luận, nêu ra những ưu điểm cũng như vi phạm, tồn tại, hạn chế trong công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2023 của Cục THADS tỉnh Bình Thuận. Lãnh đạo Cục THADS tỉnh Bình Thuận thống nhất với kết luận và sẽ có kế hoạch khắc phục những thiếu sót đồng thời tiếp tục phát huy những ưu điểm mà kết luận nêu ra.

Phòng 8 -VH