Qua kiểm sát trực tiếp về hồ sơ, sổ sách, đoàn kiểm sát nhận thấy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hòa Vang đã thực hiện việc mở sổ tiếp nhận thông tin tội phạm theo quy định. Sổ tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố có đầy đủ các cột mục; nội dung tiếp nhận và kết quả giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm được cập nhật thường xuyên, đầy đủ.

Việc tiếp nhận thông tin về tội phạm được tập trung và đã có sự phân công cán bộ làm nhiệm vụ tổng hợp tình hình tiếp nhận và giải quyết thông tin về tội phạm nên việc tổng hợp số liệu đều đảm bảo. Từng tố giác, tin báo về tội phạm đều được lập thành các hồ sơ riêng để theo dõi. Các hồ sơ tin báo khi giải quyết đều đảm bảo có căn cứ, đúng quy định của pháp luật, không phát hiện trường hợp nào có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm.

leftcenterrightdel
 VKSND huyện Hòa Vang kiểm sát trực tiếp việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. (Ảnh: TB)

Tuy nhiên, bên cạnh đó, quá tình tiếp nhận, thụ lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hòa Vang vẫn còn tồn tại tình trạng một số hồ sơ vi phạm điều 146 BLTTHS.

Từ những vi phạm nêu trên, VKSND huyện Hòa Vang sẽ dự thảo  kết luận có kiến nghị yêu cầu Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hòa Vang tra kịp thời chấn chỉnh, khắc phục vi phạm góp phần nâng cao chất lượng trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, bởi lẽ khâu tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố là một giai đoạn tiền tố tụng rất quan trọng, là cơ sở để xác định có dấu hiệu tội phạm hay không.

Thực hiện đúng và đầy đủ quy định của pháp luật  nhằm bảo đảm cho thông tin về tội phạm được tập trung, xử lý nhanh hơn, đảm bảo cho việc thực hiện nguyên tắc khách quan trong tố tụng hình sự.

 

Huỳnh Thị Trúc Bin - VKSND huyện Hòa Vang