leftcenterrightdel
Triển khai làm mặt nạ che giọt bắn.

Tiếp nối các hoạt động đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, trong hai ngày 29, 30/3, các cán bộ, công chức trong đơn vị đã triển khai làm mặt nạ che giọt bắn nhằm phục vụ cho công tác tiếp công dân, khách đến liên hệ công tác cũng như để toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị sử dụng trong việc phòng, chống dịch COVID-19.

leftcenterrightdel
Đóng góp trực tiếp. 

Hưởng ứng đợt vận động nhắn tin "Toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch bệnh COVID-19" được tổ chức thông qua Cổng thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia 1400, nhằm kêu gọi toàn dân ủng hộ, đóng góp cho công tác phòng, chống dịch các cán bộ, công chức trong đơn vị đã tham gia nhắn tin ủng hộ ít nhất là 100.000 đồng/người. Ngoài ra, đóng góp trực tiếp ít nhất mỗi người một ngày lương theo vận động của Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện Đức Thọ, với tổng số tiền gần hai triệu đồng.

Đây là những hoạt động thiết thực của VKSND huyện Đức Thọ nhằm thực hiện lan tỏa ý thức tự phòng, chống dịch bệnh trong cộng đồng.

Hồng Ngọc