Tin từ VKSND tỉnh Nghệ An cho biết, VKSND huyện Con Cuông đã hoàn thành trực tiếp kiểm sát công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Con Cuông.

Quá trình kiểm sát, đoàn kiểm sát đã tiến hành kiểm tra hồ sơ, sổ sách và các tài liệu liên quan đến công tác tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố thời điểm từ ngày 01/12/2021 đến 31/8/2022.

Qua trực tiếp kiểm sát, đoàn kiểm sát đã ghi nhận công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Con Cuông đã chấp hành đúng quy định của pháp luật như: Các nguồn tin về tội phạm đều được tiếp nhận đầy đủ, kiểm tra, xác minh và xử lý nhanh chóng, kịp thời, không có tin quá hạn giải quyết, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm tại địa phương. Tỷ lệ giải quyết cao, chất lượng giải quyết được nâng lên, các loại sổ, sách được cập nhật đầy đủ, sạch sẽ, khoa học, đảm bảo cho việc theo dõi số liệu được chính xác.

leftcenterrightdel
 Đoàn kiểm sát  ban hành kết luận kiểm sát.

Tuy nhiên, công tác công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Con Cuông vẫn còn có vi phạm như: Trong hồ sơ không có lý lịch cá nhân; Không gửi thông báo cho Viện kiểm sát cùng cấp và người tố giác; Không gửi thông báo giải quyết nguồn tin cho người tố giác; Biên bản tố tụng ghi không đầy đủ nội dung như tư các tham gia tố tụng… và khi chuyển hồ sơ cho Viện kiểm sát không đóng dấu bút lục của Cơ quan Cảnh sát điều tra.

Lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Con Cuông, Điều tra viên, cán bộ điều tra đã nghiêm túc tiếp thu những vi phạm, tồn tại từ đó rút ra nguyên nhân và đưa ra các giải pháp, biện pháp chấn chỉnh, khắc phục trong thời gian tới. 

Những vi phạm nêu trên, đoàn kiểm sát tổng hợp ban hành kết luận và kiến nghị yêu cầu thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Con Cuông chỉ đạo khắc phục để công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố trên địa bàn trong thơi gian tới, thực hiện đúng quy định của pháp luật.

 

P.V