Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Chi bộ VKSND huyện Can Lộc đã triển khai kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, các chỉ thị, kế hoạch do Viện kiểm sát cấp trên chỉ đạo, triển khai đồng bộ nhiều biện pháp quản lý, nắm chắc tình hình địa bàn; thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ cải cách tư pháp.

Phối hợp với lãnh đạo chuyên môn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố. Hoàn thành và vượt các chỉ tiêu nghiệp vụ; các hệ thống chi tiêu công tác nghiệp vụ cơ bản, không để xảy ra oan sai, chống bỏ lọt tội phạm..

leftcenterrightdel
Đại hội chi bộ VKSND huyện Can Lộc nhiệm kỳ 2020-2025. 

Thường xuyên quan tâm giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, nêu cao trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu trong đảng viên.

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 với những mục tiêu cụ thể: Tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, không để xảy ra cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật, kỷ luật nghiệp vụ, kỷ luật công vụ; tiếp tục phổ biến, quán triệt đầy đủ, kịp thời và thực hiên tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên trong Chi bộ, đơn vị gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, xây dựng chi bộ, tổ chức Công đoàn và đơn vị vững mạnh; tăng cường sự lãnh đạo của Chi bộ trong hoạt động kiểm tra, giám sát đảng viên trong việc chấp hành Điều lệ Đảng, các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng để nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Huy Diên phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. 

Đồng chí Nguyễn Huy Diên - Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Hà Tĩnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Chi bộ đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua đồng thời tin tưởng rằng với sự đoàn kết nội bộ cùng với sự quyết tâm của toàn Chi bộ, nhiệm kỳ tới VKSND huyện Can Lộc sẽ tiếp tục hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao như Nghị quyết đã đề ra.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả kiểm sát hoạt động tư pháp trong giải quyết các vụ, việc dân sự, hành chính, tạm giữ, tạm giam, THAHS, DS, giải quyết và kiểm sát việc giải quyết KNTC trong lĩnh vực tư pháp; kịp thời phát hiện các dạng vi phạm của các cơ quan tố tụng để ban hành kháng nghị, kiến nghị.

leftcenterrightdel
Các đại biểu tặng hoa chúc mừng và chụp ảnh lưu niệm cùng đồng chí Ngô Mạnh Hùng, Bí thư chi bộ và các đồng chí trong chi ủy khóa mới nhiệm kỳ 2020-2025. 

Tăng cường công tác quản lý cán bộ, tăng cường kỷ luật nghiệp vụ, kỷ luật hành chính, thực hiện tốt quy chế dân chủ. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ.

Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, quan tâm đến việc nắm bắt dự luận và tư tưởng, tâm lý của cán bộ đảng viên. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đại hội Chi bộ VKSND huyện Can Lộc đã bầu chi ủy, bầu bí thư, phó bí thư nhiệm kỳ 2020 -2025.


Bùi Lâm