leftcenterrightdel
Đồng chí Trần Kiến Xương, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng VKSND tối cao điều hành và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Chi bộ. 

Theo báo cáo, đầu nhiệm kỳ Chi bộ có 14 đảng viên; trong nhiệm kỳ có 9 đồng chí chuyển đi; 6 đồng chí chuyển đến. Công tác bồi dưỡng, tạo nguồn và kết nạp đảng được quan tâm thực hiện. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp mới 2 đảng viên, đã chuyển đảng chính thức 2 đồng chí, 1 đồng chí chuẩn bị chuyển đảng chính thức. Đồng thời, cử 5 quần chúng học lớp tìm hiểu và nhận thức về Đảng và 2 đảng viên học lớp bồi dưỡng Đảng viên mới; chuẩn bị tiến hành xác minh lý lịch đối với 3 quần chúng ưu tú. Hiện nay, tổng số đảng viên của Chi bộ là 13 đồng chí và đang còn nguồn để tiếp tục phát triển đảng.

leftcenterrightdel
Đồng chí Phạm Ngọc Trung, Vụ 1, Đảng viên Chi bộ ghép phát biểu ý kiến tham luận tại Đại hội.

Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe đánh giá tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020, phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu và giải pháp nhiệm kỳ 2020–2022; báo cáo kiểm điểm công tác của bí thư; các đảng viên tham gia thảo luận vào dự thảo báo cáo chính trị của Chi bộ.

leftcenterrightdel
 Các đảng viên tham gia bỏ phiếu bầu.

Nhìn chung, trong nhiệm kỳ 2017-2020, dưới sự điều hành của đồng chí Bí thư Chi bộ, Chi ủy Chi bộ đã lãnh đạo đảng viên, quần chúng hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao; bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ VKSND tối cao, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Văn phòng VKSND tối cao và hoàn thành tốt Nghị quyết Đại hội Chi bộ Đại diện Văn phòng nhiệm kỳ 2017-2020.

leftcenterrightdel
Đồng chí Trần Kiến Xương, Trưởng đại diện Văn phòng tại TP HCM tái đắc cử Bí thư Chi bộ, đồng chí Phan Quốc Bình, Giám đốc Nhà khách đắc cử Phó Bí thư Chi bộ Văn phòng đại diện tại TP HCM nhiệm kỳ 2020 - 2022

Sau phần báo cáo, các đảng viên trong Chi bộ Đại diện Văn phòng tại TP HCM đã tiến hành bầu Cấp ủy Chi bộ, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.

Kết quả: Cấp ủy có 3 đồng chí đắc cử là: Trần Kiến Xương, Phan Quốc Bình, Trần Thị Thu Hương. Đồng chí Trần Kiến Xương – Trưởng Văn phòng đại diện tại TP HCM tái cử Bí thư Chi bộ; đồng chí Phan Quốc Bình, Giám đốc Nhà khách giữ chức Phó Bí thư Chi bộ Đại diện Văn phòng tại TP HCM nhiệm kỳ 2020-2022.

leftcenterrightdel
 Các đồng chí đảng viên và Đoàn thanh niên chúc mừng các đồng chí Ban Chi ủy Chi bộ Đại diện Văn phòng tại TP HCM nhiệm kỳ 2020 - 2022

Đại hội đã thông qua Nghị quyết thống nhất đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2017-2020 của chi bộ; Thông qua phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2020-2022.

Đồng thời xác định, Đại hội Chi bộ Đại diện Văn phòng tại TP HCM khẳng định: với quyết tâm của toàn thể cán bộ, đảng viên phát huy thành tích, khắc phục khuyết điểm, đoàn kết, thống nhất, nhất định sẽ nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội chi bộ lần thứ 21 nhiệm kỳ 2020 - 2022, Nghị quyết Đại hội đảng bộ cấp trên và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

Phi Sơn