leftcenterrightdel
 Quang cảnh buổi kiểm tra.

Đoàn kiểm sát do đồng chí Lương Trung Kiên, Phó Viện trưởng VKSND huyện Bình Liêu làm Trưởng đoàn cùng các đồng chí Kiểm sát viên phụ trách công tác kiểm sát thi hành án hình sự.

Đoàn đã kiểm tra toàn bộ hồ sơ, sổ sách liên quan đến công tác thi hành án hình sự ngoài cộng đồng… Thời điểm kiểm sát số liệu từ ngày 1/3/2022 đến ngày 28/2/2023.

Qua kiểm sát nhận thấy, cơ bản UBND các xã, thị trấn đã thực hiện tốt việc quản lý, giáo dục những người chấp hành án trên địa bàn, lập đầy đủ sổ theo dõi quản lý; bổ sung đầy đủ các tài liệu theo quy định... 

Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Một số cột, mục của sổ chưa cập nhật đầy đủ nội dung; một số hồ sơ phân loại chấp hành án chưa đúng quy định, quyết định phân công cán bộ quản lý theo dõi người chấp hành án chưa ghi đầy đủ căn cứ pháp luật, một số bản tự nhận xét của người chấp hành án chưa cập nhật việc được xét giảm thời gian thử thách chấp hành án...

Kết thúc cuộc kiểm sát, VKSND huyện Bình Liêu đang dự thảo kết luận, trong đó có kiến nghị yêu cầu UBND các xã, thị trấn có tồn tại, thiếu sót khắc phục, rút kinh nghiệm để đảm bảo công tác thi hành án hình sự thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Hoài Sơn