Dự lễ ký kết chương trình phối hợp trong ứng dụng công nghệ thông tin và thúc đẩy chuyển đổi số có đồng chí Trần Văn Sang – Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Định và đồng chí Trần Kim Kha – Giám đốc Sở  TT-TT tỉnh Bình Định.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh buổi lễ ký kết. 

Chương trình phối hợp tập trung vào các nội dung như tư vấn xây dựng kế hoạch, chương trình ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số hàng năm và giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030. Triển khai các giải pháp quản lý, vận hành hiệu quả hạ tầng công nghệ thông tin và công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng các phần mềm. Khắc phục những tồn tại hạn chế như tốc độ chậm, dữ liệu lớn, số lượng kết nối nhiều, nghiệp vụ phức tạp. Bảo mật dữ liệu đối với các dữ liệu lớn như số hóa hồ sơ, ghi âm, ghi hình có âm thanh; hướng dẫn, hỗ trợ kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh Bình Định thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia nhằm đáp ứng nhu cầu của ngành KSND tỉnh Bình Định.

Tư vấn các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, bảo vệ bí mật Nhà nước trên không gian mạng phù hợp với quy định của pháp luật. Phối hợp kiểm tra công tác bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin tại các đơn vị. Tư vấn đầu tư hạ tầng kỹ thuật về công nghệ thông tin, chuyển đổi số cho ngành KSND tỉnh Bình Định chất lượng, hiệu quả. Giải đáp, hỗ trợ trong việc tập huấn, bồi dưỡng về công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức, các khóa đào tạo nâng cao cho công chức công nghệ thông tin ngành KSND tỉnh Bình. Cử cán bộ hỗ trợ trong quá trình thực hiện các nội dung phối hợp.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Trần Văn Sang – Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Định và đồng chí Trần Kim Kha – Giám đốc Sở  TT-TT tỉnh Bình Định ký kết chương trình.

Qua nội dung ký kết, đồng chí Trần Văn Sang - Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Định nhấn mạnh, việc ứng dụng công nghệ thông tin và thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành KSND tỉnh Bình Định nhằm nâng cao năng lực quản lý, chỉ đạo, điều hành, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ. Đơn vị xác định ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong ngành KSND tỉnh Bình Định là nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong năm 2022 và những năm tiếp theo, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong thời kỳ mới.

Nguyễn Minh Chung