Trong năm 2021, chất lượng công tác giải quyết án hình sự của VKSND Bình Định tiếp tục được nâng lên, không để xảy ra các trường hợp oan, sai, bỏ lọt tội phạm. VKSND 2 cấp Bình Định đã kiểm sát 2.065 tin báo, tố giác về tội phạm, tăng 37,7%. Ban hành 1.851 văn bản yêu cầu CQĐT kiểm tra, xác minh, tăng 43%. Trực tiếp kiểm sát 13 cuộc tại Cơ quan điều tra Công an cùng cấp và cơ quan Kiểm lâm.

Qua kiểm sát, VKSND Bình Định đã hủy bỏ 1 quyết định không khởi tố vụ án của Cơ quan điều tra và Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án. Ban hành 12 kiến nghị đối với Cơ quan CSĐT Công an cùng cấp, Chi cục Kiểm lâm đối với những vi phạm trong việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm. Qua đó, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm ngay từ giai đoạn giải quyết nguồn tin về tội phạm.

leftcenterrightdel
VKSND Bình Định hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021. 

Tổng số án kiểm sát điều tra 1.393 vụ/2.187 bị can tăng 395 vụ, 469 bị can so với cùng kỳ. VKSND Bình Định đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm đảm bảo mọi trường hợp bị bắt, tạm giữ, tạm giam và các hoạt động điều tra phải có đủ căn cứ, đúng pháp luật.

Kết quả, qua kiểm sát đã hủy 1 quyết định đình chỉ vụ án và 4 quyết định đình chỉ điều tra bị can của Cơ quan điều tra. Hủy 2 quyết định tạm giữ không có căn cứ, trái pháp luật của Cơ quan điều tra. Yêu cầu Cơ quan điều tra thay đổi 2 quyết định khởi tố vụ án, 2 quyết định khởi tố bị can.

Ban hành 14 kiến nghị yêu cầu CQĐT cùng cấp khắc phục vi phạm trong hoạt động khởi tố, điều tra các vụ án hình sự. Tổng số án VKSND 2 cấp Bình Định đã giải quyết 786 vụ/1.539 bị can, đạt tỉ lệ 99% (tăng 7% so với cùng kỳ), tỉ lệ truy tố đúng tội danh 100%, không có bị can đình chỉ điều tra do không phạm tội, không có án quá hạn luật định.

Bên cạnh đó, chất lượng công tác điều tra, truy tố được nâng lên, vi phạm, sai sót giảm dần, nên số hồ sơ phải trả để điều tra bổ sung giảm và thấp hơn so với chỉ tiêu, tỉ lệ theo yêu cầu của Quốc hội và của Ngành. Trong năm, Tòa án đã đưa ra xét xử sơ thẩm 686 vụ/1.324 bị cáo, xét xử phúc thẩm 130 vụ/190 bị cáo. Kết quả, không có bị cáo VKSND truy tố mà Tòa án tuyên không phạm tội. Qua kiểm sát, VKSND Bình Định đã ban hành kháng nghị phúc thẩm 17 vụ/23 bị cáo, Tòa án đã xét xử 7 vụ/7 bị cáo và chấp nhận 100% kháng nghị của VKSND Bình Định. 

VKSND 2 cấp Bình Định đã ban hành 25 kiến nghị đối với TAND, Cơ quan CSĐT khắc phục những vi phạm trong quá trình giải quyết vụ án. Báo cáo đề nghị VKSND cấp cao kháng nghị giám đốc thẩm 3 vụ. Phối hợp với Cơ quan điều tra, Tòa án xét chọn 38 vụ án trọng điểm để tiến hành điều tra, truy tố, xét xử nhanh chóng, phục vụ kịp thời công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm tại địa phương. Phối hợp với Tòa án tổ chức 84 phiên tòa rút kinh nghiệm theo tinh thần cải cách tư pháp nhằm nâng cao kỹ năng tranh tụng của Kiểm sát viên.

leftcenterrightdel
Năm 2021, VKSND Bình Định tổ chức thành công cuộc thi "Chúng tôi là Kiểm sát viên". 

Ngoài ra, chất lượng công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp của VKSND Bình Định cũng có nhiều chuyển biến rõ nét. Về kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự, bên cạnh thực hiện kiểm sát nhà tạm giữ, trại tạm giam theo định kỳ, còn phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam, Ban pháp chế HĐND tiến hành kiểm sát trực tiếp 90 cuộc. Qua công tác kiểm sát, VKSND 2 cấp Bình Định đã ban hành 1 kháng nghị, 10 kiến nghị đối với các cơ quan để khắc phục vi phạm trong công tác tạm giữ, tạm giam và THAHS.

Về kiểm sát việc giải quyết vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật, đơn vị đã phối hợp Tòa án xét xử án sơ thẩm 748 vụ, 97 việc dân sự và 76 vụ án hành chính. Qua kiểm sát bản án sơ thẩm, VKSND 2 cấp đã ban hành 31 kháng nghị phúc thẩm dân sự, tăng 3 kháng nghị so với cùng kỳ và 3 kháng nghị phúc thẩm án hành chính, tăng 1 kháng nghị so với cùng kỳ. Tòa án cấp phúc thẩm đã đưa ra xét xử phúc thẩm 15 vụ  và đều chấp nhận 100% kháng nghị của VKSND.

VKSND 2 cấp ban hành 8 báo cáo đề nghị kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm, 2 báo cáo đề nghị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm. Ban hành 35 kiến nghị đối với Tòa án cùng cấp yêu cầu khắc phục vi phạm trong công tác giải quyết các vụ, việc dân sự, vụ án hành chính. Phối hợp với Tòa án tổ chức 53 phiên tòa rút kinh nghiệm nhằm nâng cao kỹ năng kiểm sát tại phiên tòa dân sự, hành chính của Kiểm sát viên.

Về kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính, VKSND Bình Định phối hợp với cơ quan thi hành án dân sự giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thi hành án nhằm nâng cao tỉ lệ thi hành án, đảm bảo việc thi hành án đúng quy định pháp luật. Đã kiểm sát các quyết định về thi hành án dân sự, hành chính. Qua kiểm sát đã ban hành 18 kiến nghị yêu cầu Cơ quan THADS cùng cấp khắc phục các vi phạm trong quá trình tổ chức THA.

Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp được quan tâm, đã phân loại giải quyết 1.146 đơn, đã giải quyết 22 đơn thuộc thẩm quyền, đạt 100%. Ngoài ra, tiến hành kiểm sát trực tiếp 4 cuộc về công tác tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Ban hành 1 kiến nghị yêu cầu Cơ quan THAHS khắc phục vi phạm trong thụ lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp, không để đơn khiếu nại tồn đọng, kéo dài.

leftcenterrightdel
 Ngành KSND Bình Định làm tốt công tác chuyên môn, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Trong công tác phối hợp, VKSND Bình Định thực hiện tốt công tác tham mưu cho Cấp ủy, duy trì quan hệ với Ủy ban MTTQ Việt Nam, chính quyền địa phương, các Cơ quan tư pháp. Đơn vị cùng với các ngành tư pháp tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo xử lý những vụ án phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Thường xuyên phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam, Ban pháp chế HĐND tham gia kiểm sát trực tiếp một số khâu công tác. Phối hợp với UBND các cấp trong công tác THADS, giải quyết khiếu nại. Thực hiện tốt Quy chế phối hợp liên ngành giữa các cơ quan tiến hành tố tụng, kịp thời sửa đổi, bổ sung quy chế phối hợp cho phù hợp với pháp luật hiện hành. Tham gia các Đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy về cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng và nhiều lĩnh vực khác.

Đơn vị đã phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết đảm bảo quy định đối với các vụ án hình sự, dân sự, hành chính, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Để phòng ngừa các loại tội phạm dư luận xã hội quan tâm, VKSND 2 cấp Bình Định ban hành 15 kiến nghị đối với Chủ tịch UBND cấp huyện áp dụng biện pháp để phòng ngừa tội phạm về ma túy, xâm hại tình dục trẻ em, phòng chống trộm cắp trên địa bàn quản lý, phòng ngừa vi phạm trong lĩnh vực khai thác và bảo vệ lâm sản, khắc phục vi phạm của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự, trong thi hành án hình sự tại cộng đồng…

X.N