Tham dự Hội nghị tại điểm cầu VKSQS Trung ương có các đồng chí Phó Viện trưởng VKSQS Trung ương, các Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc VKSQS Trung ương. Tại điểm cầu 33 Viện kiểm sát quân sự cấp khu vực và quân khu có các đồng chí là Viện trưởng, Phó Viện trưởng và Kiểm sát viên của VKSQS cấp khu vực, cấp quân khu.

leftcenterrightdel
 Trung tướng Tạ Quang Khải, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Viện trưởng VKSQS Trung ương chỉ đạo Hội nghị.

Theo báo cáo kết quả công tác Quý 1 năm 2023, thời gian qua, các VKSQS đã quán triệt nghiêm túc Nghị quyết của Quân uỷ Trung ương, Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao, triển khai đồng bộ nhiều biện pháp hiệu quả để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng làm tốt công tác tham mưu giúp quân uỷ Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Viện trưởng VKSND tối cao và Đảng uỷ, Chỉ huy các cơ quan, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả công tác phòng chống vi phạm, tội phạm trong Quân đội. Quán triệt và thực hiện tốt các chủ trương về cải cách tư pháp, nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; làm tốt các nội dung công tác xây dựng VKSQS.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Đàm Thuận Công, Phó Viện trưởng VKSQS Trung ương phát biểu. 

Các kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ: Công tác tiếp nhận, kiểm sát giải quyết các vụ việc, vụ án cơ bản được kiểm sát chặt chẽ, nhiều vụ có kết quả tốt, đúng pháp luật; Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử các vụ án hình sự,  VKSQS các cấp thực hiện nhiều biện pháp để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, tập trung nghiên cứu, thực hành quyền công tố các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu tại điểm cầu VKSQS Trung ương.

Trong quý  II năm 2023, VKSQS các cấp tập trung làm tốt công tác tham mưu với các cấp ủy, chỉ huy các đơn vị về đấu tranh phòng, chống vi phạm, tội phạm, cải cách tư pháp. Tập trung giải quyết tốt các vụ án do Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng Trung ương và Quân ủy Trung ương theo dõi, chỉ đạo. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan hữu quan đấu tranh, làm giảm thực chất vi phạm, tội phạm trong Quân đội.

Tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp. Làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành.

leftcenterrightdel
 Hội nghị được tổ chức trực tuyến với 33 điểm cầu.

Tại Hội nghị, có nhiều vướng mắc và tiến độ triển khai công tác trong quý 1 được  đại diện các phòng nghiệp vụ của VKSQS Trung ương và các điểm cầu VKSQS quân khu và khu vực đưa ra. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những vướng mắc trong công tác nghiệp vụ để cùng thảo luận tháo gỡ, khắc phục.

Kết luận Hội nghị, Trung tướng Tạ Quang Khải ghi nhận và biểu dương kết quả công tác của VKSQS các cấp, các đơn vị  hoàn thành tốt các chỉ tiêu công tác. Thời gian tới, VKSQS các cấp cần nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành. Tăng cường công tác về nghiệp vụ chuyên môn, không để xảy ra hiện tượng bỏ lọt tội phạm, xử lý tội phạm không đúng, có án phải trả hồ sơ do lỗi chủ quan của VKSQS. Đặc biệt, các VKS chấp hành chưa nghiêm nguyên tắc tập trung thống nhất, lãnh đạo Ngành không sát sao công việc, cần tổ chức rút kinh nghiệm.

 

 

Nhóm PV