leftcenterrightdel
 Toàn cảnh buổi kiểm sát công tác chuẩn bị bầu cử cho người bị tạm giữ, tạm giam.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đăng Duy – Phó viện trưởng VKSND huyện Phú Thiện triển khai Hướng dẫn số 21/HD-VKSTC ngày 16/3/2021 của VKSND tối cao về công tác kiểm sát bảo đảm quyền bầu cử của người bị tạm giữ, người bị tạm giam tại các cơ sở giam giữ.

Theo đó, đề nghị Nhà tạm giữ rà soát người bị tạm giữ, người bị tạm giam để phối hợp với Hội đồng bầu cử thị trấn Phú Thiện trong việc lập danh sách cử tri. Quá trình lập danh sách cử tri, cần chú ý độ tuổi được tham gia bầu cử theo quy định Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; tăng cường công tác tuyên tuyền bằng nhiều hình thức để người bị tạm giữ, tạm giam hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình khi tham gia bầu cử; niêm yết danh sách cử tri và danh sách người ứng tại Nhà tạm giữ.

Bên cạnh đó, Nhà tạm giữ cần có phương án đảm bảo an ninh, an toàn trong quản lý giam giữ; kịp thời phát hiện, ngăn chặn trường hợp lợi dụng việc tổ chức bầu cử để thông cung, vi phạm nội quy cơ sở giam giữ, trốn khỏi nơi giam giữ hay thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác khi tổ chức việc bỏ phiếu bầu cử.

Võ Thị Quỳnh Trang