Tại cuộc kiểm sát, Đoàn kiểm sát đã nghe đại diện Cơ quan điều tra báo cáo về tình hình tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện, những giải pháp khắc phục hạn chế đã được nêu ra trong cuộc kiểm sát trực tiếp 6 tháng đầu năm.

Sau đó, Đoàn tiến hành kiểm tra hồ sơ, sổ sách mà Cơ quan điều tra đang thụ lý giải quyết. Qua kiểm sát nhận thấy về cơ bản Cơ quan điều tra đã thực hiện tốt công tác giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố.

Quá trình giải quyết Cơ quan điều tra đã mở sổ sách theo dõi, ghi chép đầy đủ, đúng cột mục; thực hiện việc điều tra, xác minh tin báo đúng trình tự, thủ tục; thiết lập hồ sơ đầy đủ theo đúng quy định của Bộ luật tố tụng hình sự, Thông tư liên tịch quy định về việc phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện một số quy định của BLTTHS năm 2015 về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; đặc biệt công tác phối hợp giữa Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát được thực hiện chặt chẽ, hiệu quả, tỷ lệ giải quyết tin báo, tố giác tội phạm đạt 100%, không có tin quá hạn.

leftcenterrightdel
  VKSQS khu vực 1 Bộ đội Biên phòng đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm của Cơ quan Điều tra hình sự khu vực 1 Bộ đội Biên phòng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn kiểm sát đã chỉ ra một số tồn tại của Cơ quan điều tra trong quá trình thụ lý, giải quyết tin báo về tội phạm như chậm thụ lý, giải quyết; một số vụ việc còn phải gia hạn thời gian giải quyết tin báo… Đoàn kiểm sát đã có ý kiến trực tiếp tại buổi làm việc để Cơ quan điều tra khắc phục và ban hành kết luận, kiến nghị chính thức.

Kết thúc cuộc kiểm sát, đồng chí Nguyễn Huy Hoàng – Viện trưởng VKSQS khu vực 1 Bộ đội Biên phòng thay mặt Đoàn kiểm sát thông qua dự thảo kết luận nêu lên ưu điểm, kết quả và tồn tại cần khắc phục.

Trên cơ sở những vi phạm, hạn chế Cơ quan Điều tra hình sự khu vực 1 Bộ đội Biên phòng đã thống nhất cao, nghiêm túc tiếp thu và sẽ chỉ đạo đội ngũ Điều tra viên tăng cường trách nhiệm làm tốt hơn nữa công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm đảm bảo đúng quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, nhằm phục vụ tốt nhiệm vụ của lực lượng Bộ đội Biên phòng./.

Phùng Thị Ngọc Anh - VKSQS khu vực 1 BĐBP