Đoàn VKSND huyện Văn Lãng do đồng chí Phù Trung Tướng, Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn. Đoàn VKSND huyện Lộc Bình do đồng chí Trần Lệnh Hà, Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn.

leftcenterrightdel
  Đoàn VKSND huyện Văn Lãng kiểm sát trực tiếp tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện.

Qua kiểm sát tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Lãng và huyện Lộc Bình, Đoàn kiểm sát nhận thấy: việc lập hồ sơ giải quyết nguồn tin về tội phạm cơ bản được thực hiện theo quy định của pháp luật, các văn bản tố tụng, tài liệu kiểm tra, xác minh được Cơ quan Cảnh sát điều tra thu thập đầy đủ, đúng thời hạn, đảm bảo việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm có căn cứ và đúng quy định của pháp luật.

leftcenterrightdel
 Đoàn VKSND huyện Lộc Bình kiểm sát trực tiếp tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện.

Tuy nhiên  vẫn còn một số thiếu sót, vi phạm như: Sổ phân công kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm ghi chép không đúng nội dung, cập nhật chưa đầy đủ cột mục; sổ theo dõi tiếp nhận, phân loại giải quyết nguồn tin về tội phạm ghi thiếu kết quả phân loại tin báo; cập nhật sổ thông báo về việc giải quyết tin báo, tố giác chưa đầy đủ; việc gửi Quyết định phục hồi việc giải quyết nguồn tin cho Viện kiểm sát chưa đúng thời hạn quy định; hồ sơ còn lập biên bản tiếp nhận đối với những nguồn tin về tội phạm được tiếp nhận qua điện thoại, vi phạm thời hạn gửi thông báo kết luận giám định cho đương sự...

Kết thúc kiểm sát, VKSND huyện Văn Lãng và VKSND huyện Lộc Bình đã ban hành kết luận, đánh giá ưu điểm và những tồn tại, hạn chế, đồng thời yêu cầu Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện nghiêm túc tiếp thu khắc phục, nhằm đảm bảo công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin tội phạm được thực hiện đúng quy định pháp luật.

Thành Ngân