Dự buổi ký kết có đồng chí: Nguyễn Ngọc Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ; đồng chí Phạm Thế Vinh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ; đồng chí Huỳnh Việt Thanh, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng VKSND TP Cần Thơ; đồng chí Phạm Hoàng Dũng, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chánh án TAND TP Cần Thơ; cùng các đồng chí là lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Thành ủy Cần Thơ.

leftcenterrightdel
 Đại diện lãnh đạo các đơn vị tiến hành ký kết Chương trình phối hợp.

Việc ký kết Chương trình phối hợp giữa 3 cơ quan dựa trên nguyên tắc tuân thủ Điều lệ, nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và pháp luật của Nhà nước; Bảo đảm vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất của cấp ủy đảng các cấp; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, đứng đầu cơ quan Nhà nước các cấp; Bảo đảm đúng chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan để tích cực, chủ động hợp tác, tạo điều kiện, hỗ trợ lẫn nhau trong thực hiện nhiệm vụ chính trị chung của TP Cần Thơ.

Nội dung Chương trình phối hợp tham mưu cấp ủy chỉ đạo giải quyết và trực tiếp tham gia cùng các cơ quan liên quan giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm.

Qua đó, quy định rõ trách nhiệm phối hợp của từng cơ quan phối hợp nhằm tập trung thực hiện thống nhất, đồng bộ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo của Đảng, tạo sự nhất trí cao về nhận thức, hành động của hệ thống chính trị và Nhân dân trong thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm. Góp phần thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Nhà nước. Kịp thời ngăn chặn, phòng ngừa không để xảy ra điểm nóng, bảo đảm an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Sau khi thông qua nội dung Chương trình phối hợp, đại diện Ban Tuyên giáo Thành ủy, đại diện Ban cán sự đảng TAND, Ban cán sự đảng VKSND TP Cần Thơ đã tiến hành ký kết Chương trình phối hợp, cam kết thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm các nội dung phối hợp. Nhằm thực hiện hiệu quả và phù hợp với hoạt động thực tiễn của từng cơ quan; đồng thời kịp thời và thường xuyên rà soát, cập nhật theo đúng nội dung, yêu cầu đã thống nhất.

Phạm Hương