Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng uỷ, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao dự và chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Cao Văn Thống, Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương; đồng chí Lê Văn Thái, nguyên Uỷ viên Ban Thường vụ, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh Hội nghị.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối điểm cầu chính tại Hội trường tầng 3, trụ sở VKSND tối cao đến các điểm cầu gồm: Văn phòng đại diện VKSND tối cao tại TP Hồ Chí Minh; Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội; VKSND cấp cao tại Đà Nẵng; VKSND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh; Trường Đào tạo, Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP Hồ Chí Minh. 

leftcenterrightdel
 Lãnh đạo VKSND tối cao cùng các đại biểu dự Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đại diện Thường trực Đảng uỷ VKSND tối cao; Uỷ viên UBKT Đảng uỷ VKSND tối cao, UBKT các Đảng uỷ cơ sở; cấp uỷ và cán bộ làm công tác đảng của Đảng uỷ, chi uỷ trực thuộc Đảng uỷ VKSND tối cao, chi uỷ trực thuộc Đảng bộ cơ sở cùng toàn thể Đảng viên thuộc Đảng bộ VKSND tối cao…

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Bí thư Đảng uỷ, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của Hội nghị, trong đó có nội dung về Quy định 69-QĐ/TW ngày 6/7/2022 của Bộ Chính trị sẽ được đồng chí Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương giới thiệu.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao phát biểu khai mạc Hội nghị. 

Đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến đề nghị, cán bộ, đảng viên VKSND tối cao phát huy tinh thần trách nhiệm, tiếp thu nghiêm túc, nắm vững những nội dung cơ bản của Quy định 69-QĐ/TƯ để có nhận thức đúng, hành động đúng, phát huy sự nêu gương, tự rèn luyện bản thân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, từ đó góp phần xây dựng Đảng và ngành Kiểm sát ngày càng phát triển trong sạch, vững mạnh hơn.

Tại Hội nghị, đồng chí Cao Văn Thống, Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đã giới thiệu những điểm mới, nội dung cơ bản của Quy định 69-QĐ/TW ngày 6/7/2022 của Bộ Chính trị quy định về kỷ luật đối với tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Cao Văn Thống, Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương giới thiệu những điểm mới, nội dung cơ bản của Quy định 69-QĐ/TW ngày 6/7/2022 của Bộ Chính trị.

Theo đó, ngày 6/7/2022, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 69-QĐ/TW về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, thay thế Quy định số 07-QĐi/TW, về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm và Quy định số 102-QĐ/TW, về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm của Bộ Chính trị khóa XII.

Quy định gồm 4 chương, 58 điều. Quy định số 69-QĐ/TW là Quy định về kỷ luật của Đảng lớn nhất, hoàn thiện nhất từ trước đến nay; nội dung Quy định được hệ thống tương đối toàn diện, đầy đủ, cụ thể và bao quát các phương diện trong đời sống xã hội.

Các điểm mới trong Quy định này tập trung ở 3 nội dung chính đó là quy định các hành vi mới trên cơ sở tổng kết thực tiễn và dự báo về các vi phạm trong thời gian tới; tăng nặng hoặc giảm nhẹ chế tài đối với hành vi vi phạm được quy định trước; xác định rõ động cơ, mục đích, hậu quả của hành vi làm căn cứ áp dụng chế tài phù hợp với thực tiễn và đồng bộ với quy định mới của Đảng và pháp luật với mục đích để tổ chức đảng, đảng viên không vi phạm và không dám vi phạm kỷ luật của Đảng. 

Quy định mới ban hành thể hiện quyết tâm nhất quán của Đảng trong việc giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tình trạng tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, tha hóa quyền lực đã xảy ra trong một bộ phận tổ chức đảng, đảng viên.

Trong Quy định, nội dung về kỷ luật đảng viên vi phạm gồm 32/58 điều, từ điều 25 đến điều 56, đây là chương mà kết cấu thêm nhiều điều mới, bổ sung hành vi mới và sửa đổi nhiều nhất. Việc bổ sung, quy định mới các vi phạm cùng hình thức kỷ luật đối với đảng viên được cập nhật, bổ sung trên cơ sở tổng kết thực tiễn công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, công tác kiểm tra, giám sát, đồng thời thống nhất với các quy định mới của Đảng, đồng bộ với quy định của pháp luật hiện hành.

Ngoài việc mang tính răn đe, ngăn chặn và xử lý nghiêm minh các vi phạm của cán bộ, đảng viên, nhiều nội dung trong Quy định còn đề cao tinh thần, trách nhiệm nêu gương, tự rèn luyện bản thân đảng viên cùng với trách nhiệm tuyên truyền giáo dục, vận động gia đình, người thân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, từ đó góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh.

Tiếp đó, Hội nghị đã nghe đồng chí Lê Văn Thái, nguyên Uỷ viên Ban Thường vụ, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương trao đổi các nội dung về bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng dành cho Bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở thuộc Đảng bộ VKSND tối cao.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Lê Văn Thái, nguyên Uỷ viên Ban Thường vụ, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương trao đổi các nội dung về bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng.
P.V