Cùng dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Công đoàn và đại diện các công đoàn bộ phận cơ quan VKSND tối cao.

Theo báo cáo, hiện nay, Công đoàn VKSND tối cao có 30 Công đoàn bộ phận trực thuộc với 1.098 đoàn viên, trong đó 471 đoàn viên nữ (chiếm 42,8%).

leftcenterrightdel
 Quang cảnh Hội nghị.

Năm 2022, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, sự quan tâm của lãnh đạo Viện và chỉ đạo sâu sát của Công đoàn Viên chức Việt Nam, Công đoàn VKSND tối cao có nhiều hoạt động tích cực, gắn với nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị, được đông đảo đoàn viên công đoàn hưởng ứng. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CBCCVCLĐ), đoàn viên công đoàn VKSND tối cao có phẩm chất chính trị tốt, lập trường tư tưởng vững vàng, có ý thức phấn đấu học tập, nâng cao trình độ văn hoá, chuyên môn, nghiệp vụ, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tích cực tham gia các hoạt động Công đoàn và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cùng với đó, trong năm, công tác kiểm tra, giám sát, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBCCVCLĐ được Công đoàn VKSND tối cao thực hiện tốt, góp phần nâng cao vị thế, vai trò của tổ chức công đoàn trong cơ quan, đơn vị.

Công tác chăm lo cho CBCCVCLĐ, đoàn viên công đoàn và các hoạt động xã hội từ thiện cũng được quan tâm. Theo đó, đã hỗ trợ số tiền hơn 1,1 tỉ đồng cho CBCCVCLĐ trong dịp Tết Nguyên đán; đề nghị Công đoàn Viên chức Việt Nam hỗ trợ 20 CBCCVCLĐ, đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn, mỗi người 1 triệu đồng. Đồng thời, phát động quyên góp, ủng hộ kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn tại Quảng Bình, Quảng Trị. Số tiền quyên góp là trên 810 triệu đồng…

Sau khi nghe các ý kiến tham luận, phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Chủ tịch Công đoàn VKSND tối cao khẳng định, năm 2022, dù gặp những khó khăn, thách thức nhưng Công đoàn VKSND tối cao đã có sự đổi mới trong hoạt động, đạt được những kết quả tích cực.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Chủ tịch Công đoàn VKSND tối cao phát biểu kết luận Hội nghị.

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Chủ tịch Công đoàn VKSND tối cao Nguyễn Duy Giảng cũng cơ bản nhất trí đối với dự kiến Chương trình công tác và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 được Công đoàn VKSND tối cao xác định.

Trong đó, cần tập trung triển khai, tổ chức tốt đại hội công đoàn bộ phận trực thuộc và Đại hội đại biểu Công đoàn VKSND tối cao lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2023-2028; phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị động viên CBCCVCLĐ thi đua thực hiện hoàn thành và vượt mức chỉ tiêu kế hoạch công tác năm 2023 theo Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao.

Tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Động viên CBCCVCLĐ nỗ lực công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua do Viện trưởng VKSND tối cao, Ngành phát động với chủ đề “Đoàn kết, gương mẫu, trách nhiệm, vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023”, bảo đảm phù hợp với đặc thù nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị gắn với các phong trào thi đua của cơ quan, đơn vị.

Tiếp tục thực hiện cuộc vận động xây dựng người CBCCVCLĐ “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”; phong trào phụ nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; phong trào “Xây dựng cơ quan văn hóa, ngày làm việc 8 giờ chất lượng, hiệu quả” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động xây dựng người cán bộ, Kiểm sát viên trong ngành Kiểm sát một cách thiết thực, hiệu quả. Vận động CBCCVCLĐ tích cực thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân thi đua thực hiện văn hóa công sở”.

Bên cạnh đó, tiếp tục vận động CBCCVCLĐ, đoàn viên Công đoàn nêu cao tinh thần trách nhiệm, sáng tạo trong tham mưu, nghiên cứu, xây dựng chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Công đoàn, chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn bộ phận, từng bước nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác công đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên truyền, giáo dục; cải tiến chế độ làm việc, chế độ thông tin, báo cáo...

Ngoài ra, tổ chức và tham gia các hoạt động văn nghệ, thể thao và các hoạt động khác nhân kỷ niệm các ngày lễ của đất nước, của ngành KSND; tiếp tục chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của CBCCVCLĐ, tổ chức các hoạt động xã hội tình nghĩa. Đồng thời, tổ chức hội nghị tập huấn về công tác công đoàn cho cán bộ công đoàn; đẩy mạnh phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Phát huy kết quả đạt được trong hoạt động công đoàn, để tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ của mỗi cá nhân, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, Ban Thường vụ Công đoàn VKSND tối cao đã ban hành kế hoạch phát động phong trào thi đua trong CBCCVCLĐ và công đoàn bộ phận năm 2023 với chủ đề "Nâng cao trách nhiệm của đoàn viên trong tổ chức đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028; tiếp tục đổi mới, đa dạng phương thức hoạt động, xây dựng đội ngũ cán bộ, đoàn viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”.
Cao Nguyên