Thực hiện Kế hoạch số 168/KH-VKSTC ngày 2 tháng 10 năm 2019 của VKSND tối cao về Hội nghị điển hình tiên tiến và thi đua yêu nước; Viện cấp cao 2 tổng kết, đánh giá kết quả của phong trào thi đua, khen thưởng trong 5 năm qua (2015-2020) và rút ra những bài học kinh nghiệm; đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ, biện pháp tổ chức phong trào thi đua và công tác thi đua khen thưởng trong thời gian tới.

Trong dịp tổng kết này, Viện trưởng Viện cấp cao 2 đã tặng giấy khen cho 4 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua 5 năm vừa qua.

leftcenterrightdel
Đồng chí Phạm Văn Cần - Viện trưởng Viện cấp cao 2 (đứng giữa) trao tặng Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020

Tập thể  cấp Viện được tặng giấy khen gồm: Viện thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử các vụ án hình sự (Viện 1); Viện kiểm sát các vụ, việc dân sự, hôn nhân gia đình (Viện 2);

Tập thể cấp phòng được tặng giấy khen gồm: Phòng thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm các vụ án thuộc Viện 1; Phòng kiểm sát án phúc thẩm thuộc Viện 3.

5 cá nhân được Viện trưởng Viện cấp cao 2 tặng Giấy khen gồm: Đồng chí Phan Vũ Hoàng và đồng chí Nguyễn Văn Chiến – Phó Viện trưởng Viện cấp cao 2; Đồng chí Đinh Ngọc Kính – Viện trưởng Viện thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử các vụ án hình sự; Đồng chí Trần Thanh Tuấn – Viện trưởng Viện kiểm sát việc giải quyết các, vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình; Đồng chí Đặng Thọ Định - Phó Viện trưởng Viện thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử các vụ án hình sự.

Về các phong trào thi đua khen thưởng trong thời gian qua, đồng chí Phạm Văn Cần – Viện trưởng Viện cấp cao 2 đã đánh giá cao kết quả của các phong trào thi đua giai đoạn 2015 - 2020. Đồng chí Phạm Văn Cần mong muốn trong thời gian tới, các tập thể, các nhân trong đơn vị Viện cấp cao 2 tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được của các phong trào thi đua khen thưởng trong 5 qua để tiếp tục đưa các phong trào thi đua đi vào thực chất, thực tiễn hơn. 

Đồng chí Viện trưởng Viện cấp cao 2 cũng yêu cầu trong thời gian tới, các phong trào thi đua khen thưởng của đơn vị cần làm chặt chẽ từ cấp cơ sở, các tiêu chí bình xét thi đua phải cụ thể, công bằng, khách quan để việc bình xét thi đua chính xác nhất cho người xứng đáng nhất. 

Về phong trào thi đua trong 5 năm qua từ 2015 đến 2020, từ sau Hội nghị điển hình tiên tiến năm 2015, phát huy những thành tích đã đạt được, thực hiện các đợt thi đua do VKSND tối cao phát động, Viện cấp cao 2 đã gắn nội dung phấn đấu thực hiện các chủ đề của phong trào thi đua với mục tiêu thực hiện tốt nhất nhiệm vụ mà Ngành giao phó cũng như phục vụ tốt nhất nhiệm vụ chính trị của các địa phương trong khu vực Miền trung - Tây nguyên. Với sự nỗ lực phấn đấu của các tập thể, cá nhân trong đơn vị, phong trào thi đua thường xuyên cũng như các đợt thi đua ngắn hạn, kết quả, số lượng, chất lượng công tác của Viện cấp cao 2 ngày càng được nâng cao.  

Hưởng ứng các phong trào thi đua, trong 5 năm qua công chức, người lao động Viện cấp cao 2 đã có nhiều sáng kiến, giải pháp cải tiến phương pháp làm việc…, nhằm nâng cao hiệu quả công tác của đơn vị, góp phần cải cách hành chính, cải cách tư pháp trong Ngành, một số sáng kiến được ứng dụng vào thực tiễn mang lại hiệu quả cao.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Phạm Văn Cần trao tặng Giấy khen cho đại diện Viện 1 và Viện 2 thuộc Viện cấp cao 2

Từ năm 2015 đến năm 2019, Hội đồng sáng kiến của Viện cấp cao 2 đã công nhận 113 sáng kiến; giải pháp công tác, giải pháp quản lý của 116 cán bộ, công chức, người lao động, trong đó có nhiều giải pháp công tác được phổ biến rộng rãi trên trang thông tin điện tử của đơn vị được công chức, người lao động áp dụng.

Qua quá trình tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, đơn vị đã đạt được những thành tích như năm 2019 đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng “Huân chương Lao động hạng Nhất”; năm 2015 được Thủ tướng Chính phủ tặng “Cờ thi đua” cho Viện cấp cao 2 và tặng Bằng khen cho đơn vị Văn phòng có 5 năm liền đạt thành tích xuất sắc; và các năm tiếp theo liên tục được Viện trưởng VKSND tối cao tặng 4 “Cờ thi đua Ngành kiểm sát nhân dân”; 05 “Cờ thi đua dẫn đầu khối” cho các Viện nghiệp vụ.

Viện trưởng VKSND tối cao công nhận và tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân” cho 7 cá nhân; tặng Bằng khen cho 7 tập thể và 35 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”  và 5 cá nhân trong phong trào thi đua “Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và hưởng ứng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Ngoài ra, Viện trưởng VKSND tối cao đã tặng Bằng khen cho 4 tập thể và 16 cá nhân trong các phong trào thi đua. Tặng bằng khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân đã có thành tích đột xuất xuất sắc trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử án hình sự và nhiều Bằng khen cao quý khác.

leftcenterrightdel
Đồng chí  Nguyễn Văn Chiến - Phó Viện trưởng Viện cấp cao 2 (đứng giữa) trao giấy khen cho đại diện 2 Phòng có thành tích cao trong các phong trào thi đua giai đoạn 2015 -2020 

Trong 5 năm qua, toàn đơn vị đã được Viện trưởng Viện cấp cao 2 công nhận và tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho 24 tập thể; “Chiến sĩ thi đua cơ sở” cho 63 cá nhân; tặng Giấy khen cho 73 tập thể và 112 cá nhân về thành tích xuất sắc trong các đợt thi đua hằng năm, thi đua ngắn hạn, thi đua chuyên đề do Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Viện cấp cao 2 phát động. Ngoài ra Đảng bộ được Đảng ủy cấp trên tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen cho tập thể Đảng bộ và 4 cá nhân được tặng Bằng khen về thành tích 5 năm liền Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Công đoàn viên chức thành phố Đà Nẵng tặng Bằng khen, Giấy khen cho Công Đoàn Viện cấp cao 2 và nhiều cá nhân về thành tích xuất sắc hàng năm.

Trong thời gian tới, Lãnh đạo Viện cấp cao 2 tiếp tục tổ chức quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc những nội dung thi đua, khen thưởng được nêu tại Chỉ thị của Bộ Chính trị cũng như Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao. Đưa thi đua khen thưởng vào thực tiễn kịp thời động viên và nhân rộng những nhân tố điển hình trong các phong trào thi đua; kịp thời động viên, cổ vũ phong trào, tạo nên sự phấn khởi, đoàn kết phấn đấu giữa các đơn vị, cá nhân.

Xuân Nha