leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Huy Tiến – Phó Viện trưởng Viện KSND tối cao đánh giá cao và biểu dương kết quả đạt được của VKSND cấp cao.

Đến dự hội nghị gồm có các đồng chí Phan Văn Tâm – Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ VKSND tối cao; Phương Hữu Oanh – Vụ trưởng Vụ KSVGQ các vụ án hành chính, vụ việc KDTM, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật; Vương Văn Bép – Vụ trưởng Vụ KSVGQ các vụ việc dân sự, HNGĐ; Nguyễn Kim Sáu – Vụ trưởng Vụ KS và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp; Hoàng Thị Quỳnh Chi – Vụ trưởng Vụ pháp chế và quản lý khoa học; Phạm Văn An – Phó Vụ trưởng Vụ THQCT và KSXX hình sự; Nguyễn Văn Minh – Phó Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ; Bùi Xuân Ngọc – Phó chánh văn phòng VKSND tối cao.

Về phía VKSND cấp cao gồm có các đồng chí: Nguyễn Quang Thành – Viện trưởng VKSND cấp cao tại Hà Nội; Phan Vũ Hoàng, Trần Đức Dương – Phó Viện trưởng VKSND cấp cao tại Đà Nẵng; Nguyễn Đình Trung – Viện trưởng Viện KSND cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh cùng các đồng chí Viện trưởng Viện nghiệp vụ, Chánh văn phòng thuộc VKSND cấp cao.

leftcenterrightdel
 Lãnh đạo VKSND các cấp dự hội nghị

Sau hơn 3 năm thành lập VKSND cấp cao đã đạt được nhiều kết quả nổi bật như: Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử (THQCT và KSXX) án phúc thẩm là một trong những nhiệm vụ quan trọng và chiếm tỷ lệ cao về khối lượng công việc của Viện cấp cao.

Số lượng án phải giải quyết rất lớn và có chiều hướng gia tăng cả về số lượng và tính chất phức tạp, đặc biệt là tăng cao đối với loại án hành chính từ khi Luật tố tụng hành chính năm 2015 có hiệu lực thi hành. Lãnh đạo các Viện cấp cao đã tập trung chỉ đạo đơn vị triển khai nhiều biện pháp để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định pháp luật.

Theo đó, đối với hoạt động tiếp nhận, thụ lý án nói chung, bao gồm tất cả án phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm (GĐT, TT) vẫn thực hiện theo quy trình là Văn phòng là đầu mối tiếp nhận và giao nhận hồ sơ vụ án giữa Viện cấp cao với cơ quan tố tụng khác.

Để đảm bảo tiến độ, chất lượng giải quyết án, Viện cấp cao đã đề ra nhiều biện pháp nâng cao chất lượng giải quyết án như: Ban hành các quy trình, quy định về thụ lý, giải quyết, lập hồ sơ kiểm sát xét xử phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm; thường xuyên quán triệt, nhắc nhở về tinh thần trách nhiệm của công chức giải quyết án; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, theo dõi án và và lập hồ sơ kiểm sát.

Sau khi bộ máy Viện cấp cao được kiện toàn, đã thành lập đầy đủ các phòng chuyên môn thuộc Viện nghiệp vụ và thực hiện chuyên khâu trong nghiên cứu đề xuất giải quyết án theo từng lĩnh vực. Theo đó, sau khi nhận hồ sơ vụ án từ Văn phòng, các Viện trưởng Viện nghiệp vụ có trách nhiệm quản lý, theo dõi và phân công cho Kiểm sát viên, công chức nghiệp vụ nghiên cứu lập hồ sơ kiểm sát.

Việc thực hiện chuyên khâu trong giải quyết án đã đạt được một số kết quả tích cực như: Số lượng kháng nghị phúc thẩm, kiến nghị, thông báo rút kinh nghiệm trong các lĩnh vực đều tăng so với trước, chất lượng hồ sơ kiểm sát và nghiên cứu đề xuất giải quyết vụ án được nâng cao hơn,....

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh hội nghị sơ kết 3 năm thành lập VKSND cấp cao

Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị công tác chuyên môn của Viện trưởng VKSND tối cao như: Chỉ thị số 04/CT-VKSTC ngày 10/7/2015 về tăng cường các biện pháp phòng, chống oan, sai; Chỉ thị số 09/CT-VKSTC ngày 06/4/2015 về tăng cường công tác tranh tụng tại phiên tòa…

Như vậy, mặc dù với số lượng án phúc thẩm phải giải quyết là rất lớn, trong đó có nhiều vụ án hình sự do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng và Ban Nội chính Trung ương theo dõi chỉ đạo và nhiều vụ án hành chính, vụ việc dân sự, kinh doanh thương mại phức tạp khác nhưng các Viện cấp cao cơ bản đã hoàn thành tốt công tác này, không để xảy ra oan sai hay vi phạm nghiêm trọng. 

leftcenterrightdel
  Đồng chí Nguyễn Đình Trung - Viện trưởng Viện KSND cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó viện trưởng VKSND tối cao. 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Tiến – Phó Viện trưởng Viện KSND tối cao đánh giá cao và biểu dương kết quả đạt được của VKSND cấp cao. Đồng chí Phó Viện trưởng ghi nhận sự nỗ lực vượt bậc của VKSND cấp cao trong suốt 3 năm qua.

Về định hướng trong thời gian tới, đồng chí Phó viện trưởng đề nghị VKSND cấp cao tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, đồng thời còn một số khó khăn, vướng mắc thì cần có phương án giải quyết.  

Trân Định – Phi Sơn – Nam Phong