Tham dự Lễ ký kết có đồng chí Triệu Đức Đường - Ủy viên Ban thường vụ huyện ủy, Trưởng ban dân vận, Chủ tịch UBMTTQVN huyện; Thủ trưởng các Ngành đã tham gia ký kết Quy chế phối hợp cùng đại diện các đơn vị có liên quan.  

leftcenterrightdel
Đồng chí Hoàng Huy Du - Viện trưởng VKSND huyện Chợ Mới phát biểu tại Hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện các Ngành đã đánh giá kết quả đạt được trong 2 năm thực hiện quy chế phối hợp liên ngành số 421/QCPHLN ngày 27/9/2018 trong công tác giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; đánh giá những khó khăn, vướng mắc, những tồn tại hạn chế trong quá trình thực hiện và nguyên nhân. Đồng thời, hội nghị cũng bàn bạc, đưa ra những giải pháp, phương hướng sửa đổi, bổ sung quy chế. Trên cơ sở đó, Hội nghị đã tiến hành ký kết Quy chế liên ngành mới trong công tác giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố.

Theo bản Quy chế đã ký kết, nội dung phối hợp giữa các Ngành gồm: Phối hợp trong công tác tiếp nhận, phân loại, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố  để đảm bảo việc xử lý chính xác, kịp thời, đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền theo quy định của pháp luật; Phối hợp trong công tác tổng hợp, báo cáo, thống kê về tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố do các cơ quan khác chuyển đến; thống nhất về số liệu nội dung tiếp nhận, xử lý cũng như việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; Phối hợp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn áp dụng pháp luật để xác minh, giải quyết các tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố thuộc thẩm quyền.

leftcenterrightdel
 Đại diện các cơ quan ký Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố tại Hội nghị.

Phát biểu tại Lễ ký kết, đồng chí Triệu Đức Đường – Chủ tịch UBMTTQ huyện Chợ Mới khẳng định việc ký kết Quy chế phối hợp giữa liên ngành các cơ quan là rất cần thiết và ý nghĩa, là cơ sở pháp lý, là sự cam kết nhằm tăng cường trách nhiệm, nâng cao hiệu quả trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan trong việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố. Đồng chí đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của các Ngành trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện và trách nhiệm của VKSND huyện đã chủ động xây dựng Quy chế phối hợp với những nội dung cụ thể, đầy đủ, thống nhất, phù hợp với những quy định mới của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, các Hướng dẫn của liên ngành Trung ương.

Đồng thời đề nghị trong thời gian tới các Ngành cần phải: Chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật; thực hiện nghiêm túc việc báo cáo Thường trực huyện ủy theo quy định, phối hợp thực hiện tốt Quy chế liên ngành nhằm góp phần giải quyết có hiệu quả, đúng quy định đối với đơn tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

Tiếp tục thực hiện tốt Quy chế, tạo sự thống nhất cao của các cấp, các ngành trong việc nhận thức và thực hiện sự chỉ đạo của huyện ủy về tăng cường công tác lãnh, chỉ đạo việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm nhất là ở cấp cơ sở, cần tạo ra cơ chế phối hợp để quản lý nắm chắc tình hình tội phạm và tỷ lệ khám phá án theo các kỳ báo cáo. 

Lãnh đạo các Ngành tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Quốc hội, huyện ủy, Hội đồng nhân dân huyện... trong đó hướng trọng tâm công tác vào mục tiêu giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu mà Nghị quyết Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ huyện Chợ Mới đã đề ra. 

Phối hợp làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia tố giác, báo tin về tội phạm. Bảo đảm mọi tội phạm bị phát hiện phải được khởi tố, điều tra, xử lý kịp thời, nghiêm minh, các quyết định của cơ quan tư pháp phải có căn cứ và đúng pháp luật; không để xảy ra oan sai, kiên quyết không bỏ lọt tội phạm. 

Định kỳ sơ kết đánh giá việc thực hiện Quy chế để kịp thời rút kinh nghiệm, phát huy những kết quả đạt được, tìm ra nguyên nhân, điều kiện phạm tội cũng như các hạn chế, khó khăn để tháo gỡ; Tổng hợp những sơ hở, thiếu sót của các cơ quan, ban ngành trong công tác lãnh đạo, quản lý là nguyên nhân, điều kiện làm phát sinh tội phạm để tham mưu, đề xuất với các Cấp ủy Đảng, HĐND... những giải pháp phòng ngừa hiệu quả. 

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh Hội nghị.

Việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố nhằm tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị của huyện ủy Chợ Mới về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp; thực hiện đúng các quy định của BLTTHS năm 2015, Thông tư liên tịch số 01/2017 ngày 29/12/2017 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, VKSND tối cao qui định việc phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện một số qui định của BLTTHS năm 2015 về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; tạo sự phối hợp chặt chẽ, nâng cao hiệu quả của công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện Chợ Mới.

Huy Du