Tham dự buổi Lễ có đồng chí Nguyễn Kim Sáu, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ Kiểm sát thi hành án dân sự (Vụ 11), VKSND tối cao; đồng chí Mai Thị Nam, Chánh Thanh tra VKSND tối cao; đồng chí Ngô Hùng Thái, Chánh Văn phòng Đảng ủy VKSND tối cao; các đồng chí là Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy VKSND tối cao; lãnh đạo Thanh tra VKSND tối cao; công chức Văn phòng Đảng ủy VKSND tối cao.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh Lễ ký Quy chế phối hợp.

Theo báo cáo, năm 2018, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy VKSND tối cao và Thanh tra VKSND tối cao đã ký quy chế phối hợp số 01-QC/UBKT-T1 ngày 30/5/2018. Kể từ khi ký Quy chế phối hợp đến nay, giữa 2 đơn vị đã thực hiện tốt việc phối hợp, đảm bảo tính thống nhất, thường xuyên, kịp thời, hiệu quả.

Đảm bảo chế độ bảo mật thông tin theo quy định. Việc trao đổi thông tin và trách nhiệm phối hợp giữa 2 đơn vị kịp thời, chính xác, đảm bảo yêu cầu về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ; nguyên tắc phối hợp được 2 đơn vị thuân thủ theo quy định của Đảng, Nhà nước và của Ngành; thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của mỗi đơn vị. Như trong việc trao đổi, phối hợp xử lí đơn thư theo quy định của Đảng, Nhà nước và của Ngành, góp phần đảm bảo tính nghiêm minh, chính xác, đúng quy định.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Kim Sáu, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ 11
phát biểu tại buổi Lễ.

Các nội dung phối hợp gồm: Thông báo, trao đổi thông tin về việc tiếp nhận đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo và kết quả giải quyết các khiếu nại, tố cáo có liên quan đến tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là đảng viên thuộc Đảng bộ VKSND tối cao quản lý. Cử người trực tiếp tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra theo dấu hiệu vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo có liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là đảng viên thuộc Đảng bộ VKSND tối cao theo sự chỉ đạo của Ban cán sự đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy và Viện trưởng VKSND tối cao.

Thông báo kết quả kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng hoặc kết quả thanh tra có liên quan đến các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động là đảng viên thuộc Đảng bộ VKSND tối cao quản lý trong việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế của Đảng; pháp luật của Nhà nước; quy định, quy chế của Ngành. Tham mưu giúp Viện trưởng VKSND tối cao và Ban Thường vụ Đảng ủy VKSND tối cao giải quyết khiếu nại, tố cáo có liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động là đảng viên thuộc Đảng bộ VKSND tối cao quản lý.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu chứng kiến Lễ ký Quy chế phối hợp công tác giữa Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy VKSND tối cao và Thanh tra VKSND tối cao.

Đồng chí Mai Thị Nam, Chánh Thanh tra VKSND tối cao cho biết, để việc phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy VKSND tối cao và Thanh tra VKSND tối cao trong thời gian tới cần được hiệu quả hơn nữa. Đặc biệt là nhằm triển khai thực hiện tốt Quy định số 69-QĐ/TW ngày 7/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương quy định về kỷ luật tổ chức của Đảng và Nhà nước quy định về công tác kiểm tra, thanh tra, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy VKSND tối cao và Thanh tra VKSND tối cao đã thống nhất ký kết quy chế mới để thay thế Quy chế số 01 ngày 30/5/2018.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy VKSND tối cao phát biểu tại Lễ ký.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ, đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy VKSND tối cao tin tưởng, thời gian tới, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi đơn vị, 2 đơn vị sẽ có sự phối hợp thường xuyên, thiết thực, hiệu quả và theo yêu cầu thực tiễn, tạo điều kiện, hỗ trợ nhau cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ, từ đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy VKSND tối cao tặng hoa chúc mừng Lãnh đạo 2 đơn vị.
Mạnh Hải