leftcenterrightdel
 Đồng chí Tống Việt Nhân – Phó viện trưởng Viện KSND thành phố Mỹ Tho triển khai Quyết định và kế hoạch kiểm sát. (Ảnh: VKS)

Qua quá trình kiểm sát nhận thấy Nhà tạm giữ Công an TP Mỹ Tho thực hiện tốt việc lập hồ sơ tạm giữ, tạm giam như: Khi tiếp nhận hồ sơ của người bị tạm giữ, tạm giam Nhà tạm giữ có thực hiện đầy đủ các thủ tục của người bị tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù đúng theo quy định.

Việc giam giữ đảm bảo diện tích 2m2/người và thực hiện các chế độ cấp phát cho người bị tạm giữ, tạm giam đúng quy định. Về công tác phòng chống dịch COVID -19, Nhà tạm giữ đã phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện công tác phòng chống dịch tại cơ sở giam giữ theo chỉ đạo của Đảng, Thủ tướng chính phủ, các quy định hướng dẫn của Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch COVID -19 và của Bộ y tế.

 Bên cạnh những ưu điểm trên, nhận thấy việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ Công an TP Mỹ Tho còn có những hạn chế, tồn tại như việc lập hồ sơ quản lý tạm giữ, tạm giam; việc trích xuất người bị tạm giữ, tạm giam; vào sổ theo dõi việc trích xuất chưa đúng theo quy định Điều 17, Điều 20 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam.

Kết thúc cuộc kiểm sát, VKSND TP Mỹ Tho đã ban hành kết luận, kiến nghị bằng văn bản yêu cầu Nhà tạm giữ Công an TP Mỹ Tho khắc phục các vi phạm và thông báo bằng văn bản cho VKSND TP Mỹ Tho./. 

Thanh Phong - Nguyễn Tỉnh