Đồng chí Trần Công Phàn, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội dự và chủ trì cuộc họp.

Cùng dự cuộc họp có toàn thể các đồng chí thành viên Hội đồng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh cuộc họp. 

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao đã quán triệt những nội dung cơ bản, đề nghị Hội đồng Trường thảo luận, đóng góp ý kiến để triển khai thực hiện, trong đó có công tác tuyển sinh năm 2020.

Theo đó, Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu Nhà trường cần tổ chức quán triệt, tuyên truyền đầy đủ, kịp thời những nội dung mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học; Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Giáo dục Đại học. Thể chế hóa đầy đủ chính xác các nội dung mới của Luật vào Quy chế tổ chức, hoạt động và quy định nội bộ của Trường để tổ chức thực hiện.

leftcenterrightdel

Đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội phát biểu tại cuộc họp. 

Cùng với đó, việc tổ chức tuyển sinh năm 2020 của Nhà trường phải đảm bảo đủ số lượng, chất lượng và cơ cấu. Công tác tuyển sinh phải được triển khai đúng quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo; bảo đảm an toàn, nghiêm túc, chính xác, khách quan ở tất cả các khâu và các bước thực hiện. Đơn vị, cá nhân tham gia công tác tuyển sinh phải thực hiện đúng các nội dung công việc theo chức trách, nhiệm vụ được phân công.

Tại cuộc họp, đồng chí Lại Viết Quang, Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát trình bày báo cáo phương hướng tuyển sinh năm 2020 của Nhà trường. Trong đó, nêu rõ chỉ tiêu tuyển sinh ngành Luật, văn bằng 2 ngành Luật và chỉ tiêu đào tạo Thạc sĩ Luật Hình sự, Tố tụng hình sự.

Sau khi nghe đồng chí Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội báo cáo, các thành viên Hội đồng Trường đã thảo luận, đóng góp ý kiến và thống nhất nhiều nội dung liên quan đến phương hướng tuyển sinh đại học hệ chính quy ngành Luật, Văn bằng 2 đại học và tuyển sinh Thạc sĩ năm 2020 của Nhà trường, mục đích nhằm giúp cho công tác tuyển sinh năm 2020 của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội đạt chất lượng, hiệu quả, đúng quy định.

P.V