Công tác phổ biến giáo dục pháp luật có ý nghĩa rất quan trọng trong đấu tranh phòng ngừa tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nói chung, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, kỷ luật Quân đội trong lực lượng vũ trang nói riêng.

Xuất phát từ vị trí, vai trò của công tác này, trong thời gian qua Ngành Kiểm sát quân sự Quân khu 5 luôn tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đóng quân tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, mang lại hiệu quả thiết thực, nâng cao kiến thức pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ, đóng góp quan trọng vào việc giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Quân đội.

Để thực hiện hiệu quả, có chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 theo các kế hoạch đã đề ra, vừa đáp ứng được nhu cầu của các cơ quan, đơn vị nhưng cũng đòi hỏi phải đảm bảo phù hợp với tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp hiện nay, Ngành Kiểm sát quân sự Quân khu 5 đã chủ động đổi mới hình thức, nội dung trong công tác này.

Trong điều kiện hiện nay, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo phương pháp truyền thống, cần tập trung đông người không đảm bảo an toàn cũng như quy định về phòng chống dịch bệnh của các cấp.

leftcenterrightdel
 Một buổi phát thanh của Lữ đoàn Công binh 270, Quân khu 5.

Xuất phát từ thực tiễn và yêu cầu nêu trên, lãnh đạo Viện kiểm sát quân sự Quân khu 5 đã triển khai cán bộ nghiệp vụ của hai cấp Viện nghiên cứu, biên soạn các chuyên đề về các loại tội danh quy định trong Bộ luật Hình sự, chú ý lựa chọn các loại tội danh liên quan đến các vấn đề được xã hội quan tâm hiện nay như hoạt động tín dụng đen; về xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 hay các loại tội phạm thường xảy ra trong đơn vị Quân đội….

Với tiêu chí xây dựng chuyên đề phải cụ thể, dễ hiểu, phù hợp với đối tượng là cán bộ, nhân viên, đặc biệt là đối tượng chiến sĩ ở cấp Trung đội, Đại đội, từ đó các chuyên đề được hình thành và gửi đến các cơ quan, đơn vị trong Lực lượng vũ trang Quân khu, cũng như các cơ quan, đơn vị của Bộ đóng quân trên địa bàn để làm tài liệu phổ biến, giáo dục thường xuyên.

Thông qua các buổi phát thanh nội bộ, hoặc lồng ghép trong quá trình tổ chức sinh hoạt ngày, tuần; sinh hoạt của các tổ chức, đoàn thể ở các cơ quan, đơn vị, các chính sách của Đảng và Nhà nước, các quy định của pháp luật được kịp thời truyền tải đến các đối tượng, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ, đồng thời đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch bệnh COVID-19. Việc đổi mới hình thức, nội dung như hiện nay thể hiện sự linh hoạt trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Ngành kiểm sát quân sự Quân khu 5 và phù hợp với tình hình thực tiễn.

Việc đổi mới này được lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đánh giá cao, từ đó công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đã trở thành hoạt động thường xuyên, liên tục trong mọi điều kiện, hoàn cảnh. Nội dung tuyên truyền, phổ biến từng bước đi vào chiều sâu, qua đó nhận thức của cán bộ, chiến sĩ về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được nâng lên, kiến thức và ý thức pháp luật có sự chuyển biến tích cực và thực sự chuyển hóa vào hành động của từng cán bộ, chiến sĩ trong Lực lượng vũ trang Quân khu.

Trong thời gian tới, căn cứ vào tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật xảy ra trên địa bàn thuộc thẩm quyền giải quyết và nhu cầu của các cơ quan, đơn vị. Ngành kiểm sát quân sự Quân khu 5 tiếp tục chỉ đạo hai cấp Viện đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, sinh động, hấp dẫn, có chất lượng, phù hợp với từng đối tượng, để từ đó góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội cho cán bộ, chiến sĩ trong Lực lượng vũ trang Quân khu, tạo nên sức mạnh tổng hợp hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tô Thị Tuyết – Viện kiểm sát quân sự khu vực 51, Quân khu 5