Bác Hồ từng dạy “Cán bộ là gốc của mọi công việc”, “muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”. Thấm nhuần những tư tưởng của Người, Viện kiểm sát quân sự Quân khu 4 tiếp tục triển khai tốt các cuộc vận động nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội hiện đại và hội nhập quốc tế hiện nay.

Theo đó, Ngành Kiểm sát quân sự Quân khu 4 xác định công tác giáo dục chính trị tư tưởng và thực hiện tốt các cuộc vận động xây dựng Đảng, xây dựng Ngành trong sạch, vững mạnh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu để xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”. Lãnh đạo Viện đã nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với cuộc vận động “Phát huy truyền thống cống hiến tài năng xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”; tổ chức cho 100% cán bộ, đảng viên đăng ký cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu cũng như chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, quy định của đơn vị qua các năm. Thường xuyên quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định của cấp trên về xử lý kỷ luật đảng viên, đặc biệt là các quy định liên quan đến cán bộ, đảng viên trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Từ năm 2016 - 2020, toàn ngành Kiểm sát quân sự Quân khu 4 không có cán bộ, Kiểm sát viên vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật.

Trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, toàn ngành Kiểm sát quân sự Quân khu 4 tiếp tục duy trì nghiêm các chế độ: Thông báo chính trị-thời sự, đọc báo, nghe đài, xem truyền hình; Ngày chính trị và văn hóa tinh thần, Ngày pháp luật hằng tháng; hoạt động văn hóa, văn nghệ và các thiết chế văn hóa dân chủ trong quân đội được duy trì chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy định. Thực hiện tốt Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; kịp thời cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên trong toàn đơn vị nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, phát huy truyền thống, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Phan Bá Danh - Trưởng ban 2 Viện KSQS Quân khu 4 tham gia đối thoại dân chủ do Cục chính trị tổ chức. Hình ảnh: Hoàng Thái

Trong công tác chuyên môn nghiệp vụ, Lãnh đạo Viện kiểm sát quân sự Quân khu 4 tiếp tục duy trì và thực hiện nghiêm túc giao ban trực tuyến hàng tháng, quý từ điểm cầu trung tâm đến điểm cầu của các Viện kiểm sát quân sự khu vực. Dựa trên những kết quả được báo cáo, Lãnh đạo Viện sẽ kịp thời có những chỉ đạo, hướng dẫn đối với các Ban, các Viện khu vực trong tất cả các mặt công tác. Viện trưởng Viện KSQS các khu vực và Trưởng ban 1 Viện KSQS Quân khu phải chịu trách nhiệm trước Viện trưởng Viện KSQS Quân khu về việc để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm và người phạm tội; không phát hiện kịp thời các vi phạm trong hoạt động tư pháp để kiến nghị, kháng nghị hoặc báo cáo cấp trên kháng nghị. Hơn nữa tăng cường kỷ cương, kỷ luật, bản lĩnh, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên trong thi hành công vụ, đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu.

Hằng năm, Viện kiểm sát quân sự Quân khu đã lên kế hoạch và tổ chức tốt “ Hội thi Cán bộ, Kiểm tra viên, Kiểm sát viên giỏi” được lãnh đạo Viện KSQS trung ương và Thủ trưởng Cục Chính trị đánh giá cao. Qua đó, lãnh đạo Viện KSQS Quân khu đánh giá, phân loại đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên để có kế hoạch đào tạo; kịp thời phát hiện cán bộ trẻ có năng lực để đào tạo nhằm tạo nguồn cán bộ lãnh đạo quản lý. Thực hiện nghiêm kế hoạch phân công Kiểm sát viên có trình độ, năng lực, kinh nghiệm theo dõi hướng dẫn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên mới được tuyển dụng và bổ nhiệm; tổ chức các buổi họp xét án trực tiếp và các phiên tòa giả định để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và rèn luyện kỹ năng nghề cho đội ngũ cán bộ trẻ. Bên cạnh đó, Lãnh đạo Viện KSQS Quân khu thường xuyên quan tâm về cả tinh thần và vật chất cho đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên tham gia các khóa học dài hạn hay ngắn hạn để nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ.

leftcenterrightdel
 Công tác đào tạo cán bộ trẻ. Hình ảnh: Đức Việt

Kết quả công tác hằng nằm, ngành Kiểm sát quân sự Quân khu 4 hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra; không để xảy ra oai sai, bỏ lọt tội phạm. Nội bộ ngành đoàn kết, không có tập thể và cá nhân vi phạm phải xem xét kiểm điểm trách nhiệm, xử lý kỷ luật; đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên có bản lĩnh chính trị vững vàng. Nhiều năm liền được Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân khu 4 tặng cờ thi đua, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự trung ương và lãnh đạo Cục chính trị tặng bằng khen cùng nhiều cá nhân được cấp trên khen thưởng.

Hướng tới Kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Viện kiểm sát quân sự (12/5/1960-12/5/2021), Lãnh đạo Viện kiểm sát quân sự Quân khu 4 đã phát động nhiều phong trào thi đua, lập thành tích chào mừng. Trong đó, tiếp tục thực hiện theo lời dạy của Bác đối với cán bộ Kiểm sát “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn” gắn với việc thực hiện tốt cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội và hội nhập quốc tế hiện nay.


Thiếu úy Nguyễn Thị Hà - Viện kiểm sát quân sự Quân khu 4