Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn thanh niên VKSND tối cao; Bí thư, Phó Bí thư các Chi đoàn trực thuộc Đoàn Thanh niên VKSND tối cao.

Theo Bí thư Đoàn thanh niên VKSND tối cao Hoàng Thành Nam cho biết, nhận thức công tác chuẩn bị nhân sự là nội dung quan trọng, quyết định vào thành công của Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên VKSND tối cao, nhiệm kỳ 2022-2027, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên VKSND tối cao đã triển khai chuẩn bị nhân sự đảm bảo đúng quy trình giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành và các chức danh chủ chốt trong tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh VKSND tối cao được thực hiện theo Hướng dẫn số 32-HD/ĐTNK-TCKT ngày 18/11/2021 của Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan Trung ương.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh Hội nghị.

Theo đó, Đoàn thanh niên VKSND tối cao đã triển khai rà soát, bổ sung quy hoạch, chuẩn bị một bước nhân sự từ xa, từ sớm phục vụ Đại hội. Quá trình chuẩn bị nhân sự được Đoàn thanh niên VKSND tối cao thực hiện dân chủ, công khai, đúng quy chế, quy định, trên cơ sở quy hoạch cán bộ đã được phê duyệt; lựa chọn giới thiệu các đồng chí bảo đảm các tiêu chuẩn theo “Quy chế Cán bộ Đoàn” ban hành kèm theo Quyết định số 289-QĐ/TW ngày 08/02/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; quan tâm đoàn viên nữ, đoàn viên, thanh niên trẻ có thành tích đặc biệt xuất sắc, tiêu biểu tại cơ quan, đơn vị, cán bộ đoàn trưởng thành từ thực tiễn cơ sở.

Hội nghị đã tiến hành 5 bước giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành và chức danh chủ chốt của Đoàn thanh niên VKSND tối cao nhiệm kỳ 2022-2027, gồm Hội nghị Ban thường vụ lần 1, lần 2, Hội nghị Ban Chấp hành lần 1, lần 2 và Hội nghị cán bộ chủ chốt bao gồm các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các chi đoàn trực thuộc Đoàn Thanh niên VKSND tối cao.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, thực hiện tốt nguyên tắc tổ chức của Đoàn, cho ý kiến công tâm, khách quan, các đại biểu đã nghiêm túc tiến hành bỏ phiếu kín. Kết quả có 24 đoàn viên nhận được sự tín nhiệm cao giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành và 8 đoàn viên được giới thiệu tham gia Ban Thường vụ, 5 đồng chí được giới thiệu tham gia Ủy ban Kiểm tra và các chức danh chủ chốt: Bí thư, Phó Bí thư và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.

Danh sách giới thiệu trên sẽ được Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên VKSND tối cao báo cáo Đảng ủy VKSND tối cao, Đoàn Khối các cơ quan Trung ương và hoàn thiện danh sách nhân sự do Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2017-2022 giới thiệu để bầu tại Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên VKSND tối cao, nhiệm kỳ 2022-2027.

TL-PV