Tại hội nghị, các đại biểu được thông tin nhanh về kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ VIII  nhiệm kỳ 2020 - 2025; đồng thời quán triệt các nội dung cơ bản về đánh giá thành tựu đạt được, những tồn tại và nguyên nhân; những mục tiêu, chỉ tiêu và phương hướng, các nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 2020 – 2025.

leftcenterrightdel
Đại biểu tham dự Hội nghị 

Bên cạnh đó, các đại biểu còn được triển khai nội dung Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh; Chương trình hành động của Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh  thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII của Đảng bộ Khối và Chương trình hành động Đảng ủy VKSND tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025

leftcenterrightdel

Đồng chí Phạm Văn Chỉnh-Trưởng Ban Tuyên giáo-Tổng hợp Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh quán triệt và triển khai nội dung Nghị quyết.

Đây là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng, trọng tâm với tinh thần đưa Nghị quyết vào cuộc sống nhằm giúp cho các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan, đơn vị nắm vững nội dung cơ bản của Nghị quyết và Chương trình hành động; nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, xây dựng và triển khai chương trình hành động cụ thể của từng cán bộ, đảng viên và người lao động góp phần vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp./.

Minh Khuê