Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy VKSND tối cao; Ủy viên BCH Đảng bộ VKSND tối cao; các đồng chí Bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc cùng toàn thể các đảng viên thuộc Đảng bộ VKSND tối cao.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến, nối các điểm cầu, gồm: VKSND tối cao; Văn phòng đại diện VKSND tối cao tại TP Hồ Chí Minh; Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội; VKSND cấp cao tại Đà Nẵng; VKSND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh; Trường Đào tạo, Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP Hồ Chí Minh. 

leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự Hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Vũ Đức Nam, Báo cáo viên Trung ương, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 13, khóa XII của Đảng; việc quán triệt, triển khai Nghị quyết của Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Vũ Đức Nam, Báo cáo viên Trung ương, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương truyền đạt các nội dung tại Hội nghị. 

Theo đồng chí Vũ Đức Nam cho biết, thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 5/10 đến ngày 9/10/2020, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII họp Hội nghị lần thứ 13 để thảo luận, cho ý kiến về dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Cụ thể đó là: Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2020; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và kế hoạch tài chính - ngân sách 3 năm 2021 - 2023; chuẩn bị tiếp một bước nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; công tác cán bộ và một số vấn đề quan trọng khác.

Hội nghị cũng nghe tập huấn nghiệp vụ về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng cho cấp ủy viên các tổ chức đảng trực thuộc.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy VKSND tối cao nêu rõ, các nội dung được trình bày tại hội nghị là rất quan trọng và ý nghĩa đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Các đảng viên thuộc Đảng bộ đã nghiêm túc, trách nhiệm theo dõi các nội dung mà Báo cáo viên truyền đạt tại Hội nghị.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy VKSND tối cao phát biểu tại Hội nghị.

Theo đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy VKSND tối cao, việc học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đảng là một nhiệm vụ thường xuyên, nhằm tạo ra sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong đội ngũ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, là tiền đề vững chắc bảo đảm cho sự thành công trong tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Đắc Thái