leftcenterrightdel
 Toàn cảnh Hội nghị.

Hội nghị có sự tham gia của các đồng chí Viện trưởng và Thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng và một số cán bộ theo dõi công tác thi đua khen thưởng của các đơn vị thuộc Cụm thi đua số 7 gồm: VKSND tỉnh Nghệ An (Cụm phó), Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và VKSND Thừa Thiên Huế (Cụm trưởng).

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được xem báo cáo sơ kết bằng video clip, thảo luận, thống nhất, thông qua các nội dung quan trọng trong phong trào thi đua yêu nước của Cụm như: Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, trong đó đã nêu ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và đề ra biện pháp triển khai nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng cuối năm 2024 của các đơn vị trong Cụm. Trao đổi kinh nghiệm các mô hình, cách làm hay, các điển hình tiên tiến. 

leftcenterrightdel
 Lãnh đạo các đơn vị phát biểu thảo luận tại Hội nghị.

Bên cạnh đó các đơn vị trong Khối thảo luận những nội dung, tiêu chí thống nhất thực hiện phong trào thi đua yêu nước 6 tháng cuối năm 2024 giành được nhiều kết quả tích cực hơn, cao hơn; các đơn vị cùng chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, những cách làm hay trong công tác chỉ đạo, triển khai phong trào thi đua. Từ đó, đề ra những mục tiêu, giải pháp, góp phần đẩy mạnh hiệu quả công tác cho phù hợp với tình hình thực tế trong công tác, quyết tâm, vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được lãnh đạo các Bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền các địa phương giao phó.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Tôn Thiện Phương, Viện trưởng VKSND tỉnh Nghệ An phát biểu bế mạc Hội nghị.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Tôn Thiện Phương, Viện trưởng VKSND tỉnh Nghệ An (Cụm phó) nhấn mạnh: Trong 6 tháng đầu năm 2024, mặc dù việc triển khai thực hiện Luật thi đua – khen thưởng năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành còn gặp một số khó khăn, vướng mắc... nhưng các đơn vị trong Cụm thi đua số 7 ngành KSND đã chủ động triển khai, thực hiện phong trào thi đua sôi nổi, sâu rộng và đạt được những kết quả tích cực; tăng cường chỉ đạo VKSND hai cấp triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ theo kế hoạch công tác đề ra, đặc biệt là các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá; chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp tiếp tục được nâng lên và có nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra, góp phần tích cực đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và các sự kiện chính trị quan trọng trên địa bàn các tỉnh.

Nguyễn Đình Hồng