Đồng chí Lương Văn Thành, Cục trưởng Cục 3 chủ trì Hội nghị; cùng dự có tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức Cục 3.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh hội nghị 

Năm 2019, Cục 3 đã chủ động tham mưu thực hiện tất cả những nội dung còn lại Thông báo 205/TB-VPCP ngày 5/6/2018 của Văn phòng Chính phủ. Cụ thể, đã hoàn thành điều chỉnh vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 trong phạm vi vốn được giao và sử dụng 10% vốn dự phòng của toàn Ngành và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cấp bổ sung 279.600 triệu đồng vốn đầu tư công năm 2020, để khởi công mới các dự án cấp bách về trụ sở làm việc và bổ sung 67.032 triệu đồng từ nguồn bán tài sản là nhà, đất được để lại để cấp vốn tiếp cho dự án VKSND tối cao…

Trong điều kiện khó khăn chung về kinh tế, năm 2019 tổng kinh phí Ngành được giao tăng gần 19% so với năm 2018. Cùng với đó, đơn vị đã thực hiện xây dựng nhiều đề án; tham mưu cho lãnh đạo Viện ban hành quyết định về phân cấp thẩm quyền phê duyệt các dự án.

Công tác đầu thầu, mua sắm tập trung đều đã thực hiện bảo đảm công khai, minh bạch, đúng tiến độ, chất lượng tốt; đồng thời, đơn vị cũng đã chủ trì tổ chức thành công Hội nghị tập huấn Luật quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 trong toàn ngành KSND.

Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 của Cục 3, đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Bùi Mạnh Cường ghi nhận và biểu dương những kết quả mà đơn vị đạt được trong năm 2019.

leftcenterrightdel
Phó Viện trưởng VKSND tối cao Bùi Mạnh Cường phát biểu

Theo đó, mặc dù biên chế thiếu, biến động nhiều về công tác cán bộ, song được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Viện và với tinh thần quyết tâm, chủ động, nỗ lực của tập thể lãnh đạo và công chức Cục 3 nên đơn vị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác quản lý tài chính và ngân sách được giao với chất lượng và hiệu quả cao.

Cùng với đó, đơn vị đã thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Lãnh đạo VKSND tối cao trong công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực tài chính, kế toán, đầu tư xây dựng, tài sản và trang phục của Ngành.

Đặc biệt là công tác xây dựng đề án, Thông tư bảo đảm kinh phí và cơ sở vật chất cho Ngành giai đoạn 2021-2025; kịp thời xử lý, giải đáp những khó khăn, vướng mắc của các đơn vị dự toán trong Ngành; công tác tổng hợp báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất kịp thời phục vụ yêu cầu, chỉ đạo của Lãnh đạo VKSND tối cao.

leftcenterrightdel
Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Bùi Mạnh Cường trao Cờ thi đua ngành KSND cho tập thể lãnh đạo Cục 3

Cùng với việc chỉ ra những mặt còn hạn chế, tồn tại, đề nghị đơn vị có giải pháp khắc phục, đồng tình với phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm được đơn vị xác định, đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao cũng đề cập đến một số nội dung công tác quan trọng yêu cầu đơn vị quan tâm triển khai thực hiện hiệu quả.

Cụ thể, cùng với việc xây dựng chương trình công tác trọng tâm, đơn vị cần bám sát nhiệm vụ được giao theo Chỉ thị công tác năm 2020 của Viện trưởng VKSND tối cao.

Xây dựng định mức, thực hiện phân bổ cho các đơn vị dự toán và công khai ngân sách năm 2020 của Ngành. Hướng dẫn các đơn vị dự toán xây dựng dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021 và Kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm (2020-2022); đồng thời phối hợp với các đơn vị trong Ngành bảo đảm kinh phí thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020 và kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành KSND.

Tiếp tục hoàn thiện dự thảo, phối hợp, thống nhất với các bộ ngành liên quan trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đối với các đề án, bảo đảm kinh phí đặc thù, trang thiết bị cho Ngành giai đoạn 2021-2025; xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2021 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trong toàn Ngành; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác kế hoạch tài chính…

Một số hình ảnh trao các danh hiệu thi đua tại hội nghị

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 

Đồng chí mong rằng, phát huy những kết quả đạt được, năm 2020 và thời gian tới, Cục 3 sẽ đạt những kết quả tốt hơn, có sự phân công, phân nhiệm công việc cụ thể, rõ ràng, thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Lãnh đạo VKSND tối cao về quản lý nhà nước trên các lĩnh vực tài chính, kế toán, đầu tư xây dựng, mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, chính sách, chế độ tài chính trong ngành KSND theo quy định của pháp luật.

Kết quả phong trào thi đua năm 2019, Cục 3 được Hội đồng thi đua khen thưởng ngành KSND tặng Cờ thi đua ngành KSND; tặng “Tập thể lao động xuất sắc, cờ thi đua dẫn đầu khối” cho Phòng Tài sản và Trang phục; “Tập thể lao động xuất sắc” cho Phòng tham mưu, tổng hợp; Chiến sỹ thi đua Ngành cho 1 công chức; Chiến sỹ thi đua cơ sở cho 5 công chức…

 

Đắc Thái